ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 5
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
23.05
22.35
17.00
-9.65
52.76
LC(เลย)
2
฿2.00
18.90
21.74
15.78
-6.12
50.29
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
17.98
24.78
11.86
-5.21
49.41
CT(อุดร)
4
฿4.00
20.95
22.03
13.52
-8.81
47.69
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
16.18
19.01
14.81
-10.32
39.68
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
17.20
20.62
14.19
-13.08
38.92
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
15.73
19.16
11.92
-15.09
31.72
KK(ขอนแก่น)
8
฿8.00
13.62
19.79
9.27
-13.43
29.25
BK(บึงกาฬ)
9
฿9.00
9.37
17.46
1.23
.00
28.06
DG(มหาสารคาม)
10
฿10.00
11.18
19.88
9.73
-13.54
27.25
PL(พิษณุโลก)
11
฿11.00
12.08
18.60
9.36
-18.24
21.80
PB(เพชรบูรณ์)
12
฿12.00
10.23
18.82
8.44
-15.97
21.51
MP(เมืองพล)
13
฿13.00
6.90
19.46
6.75
-12.87
20.24
GS(ร้อยเอ็ด)
14
฿14.00
8.64
15.43
7.31
-19.62
11.76
MH(มุกดาหาร)
15
฿15.00
13.24
17.65
9.59
-29.10
11.38
KP(กำแพงเพชร)
16
฿16.00
12.26
16.34
9.11
-28.36
9.35
CH(ชลบุรี)
17
฿17.00
.00
6.00
.11
.00
6.11
NW(นครสวรรค์)
18
฿18.00
9.23
16.11
5.95
-25.57
5.73
KR(โคราช)
19
฿19.00
7.47
16.48
6.97
-27.88
3.05
SB(สระบุรี)
20
฿20.00
9.89
15.49
6.21
-43.33
-11.74