คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
17/01/2565
11/01/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
05
NW(นครสวรรค์)
87
฿87.00
9.63
17.75
5.25
-24.00
8.63
03
UB(อุบลราชธานี)
88
฿88.00
4.55
15.52
10.54
-23.75
6.86
04
PB(เพชรบูรณ์)
89
฿89.00
4.05
13.91
5.32
-17.04
6.24
03
KK(ขอนแก่น)
90
฿90.00
2.03
10.33
6.51
-14.21
4.66
02
MH(มุกดาหาร)
91
฿91.00
6.07
16.61
6.04
-24.33
4.39
09
PL(พิษณุโลก)
92
฿92.00
10.13
10.81
6.57
-23.46
4.05
04
NW(นครสวรรค์)
93
฿93.00
14.20
14.07
7.68
-32.98
2.97
09
SK(สกลนคร)
94
฿94.00
5.07
10.97
8.31
-21.57
2.78
04
MH(มุกดาหาร)
95
฿95.00
15.20
15.58
7.76
-35.81
2.73
06
DG(มหาสารคาม)
96
฿96.00
2.03
12.55
5.56
-20.18
-.04
02
CT(อุดร)
97
฿97.00
2.02
16.98
6.53
-25.84
-.31
04
GS(ร้อยเอ็ด)
98
฿98.00
9.62
18.27
5.69
-35.95
-2.37
05
PB(เพชรบูรณ์)
99
฿99.00
2.02
15.78
2.96
-26.95
-6.19
09
SB(สระบุรี)
100
฿100.00
10.65
4.12
5.03
-31.68
-11.88
05
KP(กำแพงเพชร)
101
฿101.00
8.60
14.65
7.32
-43.80
-13.23
01
KP(กำแพงเพชร)
102
฿102.00
7.59
22.53
4.80
-49.01
-14.09
06
GS(ร้อยเอ็ด)
103
฿103.00
.00
6.81
4.46
-52.22
-40.95
04
SB(สระบุรี)
104
฿104.00
3.55
22.53
6.02
-82.98
-50.88
03
SB(สระบุรี)
105
฿105.00
7.10
1.60
4.14
-71.71
-58.87
03
KR(โคราช)
106
฿106.00
7.09
-1.81
4.32
-68.60
-59.00