คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
17/01/2565
11/01/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
01
LP(ลำปาง)
43
฿43.00
14.68
18.57
7.70
-5.69
35.26
06
SK(สกลนคร)
44
฿44.00
16.70
19.29
15.40
-16.27
35.12
02
SR(สุรินทร์)
45
฿45.00
21.29
17.92
17.30
-21.51
35.00
05
KK(ขอนแก่น)
46
฿46.00
22.26
19.69
9.59
-16.74
34.80
05
LC(เลย)
47
฿47.00
14.67
23.10
9.31
-12.37
34.71
02
MP(เมืองพล)
48
฿48.00
13.69
20.57
5.98
-6.36
33.88
08
UB(อุบลราชธานี)
49
฿49.00
19.24
21.99
11.91
-19.78
33.36
02
KR(โคราช)
50
฿50.00
15.19
21.68
9.20
-12.78
33.29
02
SK(สกลนคร)
51
฿51.00
16.22
17.14
12.99
-13.56
32.79
03
DG(มหาสารคาม)
52
฿52.00
22.30
15.62
9.33
-14.98
32.27
08
PL(พิษณุโลก)
53
฿53.00
18.25
19.99
9.06
-15.15
32.15
03
PL(พิษณุโลก)
54
฿54.00
20.30
16.97
7.62
-13.38
31.51
01
SB(สระบุรี)
55
฿55.00
10.65
18.91
5.45
-3.80
31.21
07
KK(ขอนแก่น)
56
฿56.00
12.65
22.69
6.79
-12.00
30.13
01
MH(มุกดาหาร)
57
฿57.00
21.79
14.46
11.60
-19.49
28.36
04
KP(กำแพงเพชร)
58
฿58.00
18.75
18.09
10.86
-20.12
27.58
06
KK(ขอนแก่น)
59
฿59.00
11.13
19.00
8.54
-11.41
27.26
07
DG(มหาสารคาม)
60
฿60.00
13.69
17.10
9.69
-14.19
26.29
03
MP(เมืองพล)
61
฿61.00
9.11
22.70
3.96
-9.53
26.24
10
PL(พิษณุโลก)
62
฿62.00
20.27
19.48
14.29
-28.19
25.85
09
MP(เมืองพล)
63
฿63.00
14.19
20.93
8.50
-17.82
25.80
03
KP(กำแพงเพชร)
64
฿64.00
16.72
20.57
8.96
-21.38
24.87
02
PB(เพชรบูรณ์)
65
฿65.00
13.17
16.40
9.17
-14.35
24.39
07
SR(สุรินทร์)
66
฿66.00
14.71
16.01
10.99
-17.76
23.95
05
SK(สกลนคร)
67
฿67.00
18.22
15.73
12.18
-22.26
23.87
03
MH(มุกดาหาร)
68
฿68.00
10.13
25.07
9.21
-21.33
23.08
07
GS(ร้อยเอ็ด)
69
฿69.00
10.13
18.42
7.37
-13.11
22.81
04
SK(สกลนคร)
70
฿70.00
11.66
20.95
7.70
-17.88
22.43
02
NW(นครสวรรค์)
71
฿71.00
15.20
15.61
5.83
-14.26
22.38
06
KR(โคราช)
72
฿72.00
12.66
17.03
5.74
-15.41
20.02
11
LP(ลำปาง)
73
฿73.00
6.58
21.54
4.82
-13.53
19.41
02
GS(ร้อยเอ็ด)
74
฿74.00
10.63
15.46
8.05
-15.52
18.62
03
GS(ร้อยเอ็ด)
75
฿75.00
7.09
14.28
9.04
-11.97
18.44
06
NW(นครสวรรค์)
76
฿76.00
4.05
21.46
4.27
-11.67
18.11
07
KR(โคราช)
77
฿77.00
12.16
20.46
7.49
-22.81
17.30
02
DG(มหาสารคาม)
78
฿78.00
7.09
15.34
8.65
-15.39
15.69
03
PB(เพชรบูรณ์)
79
฿79.00
8.10
15.45
7.58
-17.02
14.11
01
NW(นครสวรรค์)
80
฿80.00
12.17
17.64
5.14
-20.93
14.02
01
MP(เมืองพล)
81
฿81.00
4.05
20.42
7.83
-18.65
13.65
01
PL(พิษณุโลก)
82
฿82.00
4.05
17.84
9.03
-17.58
13.34
08
DG(มหาสารคาม)
83
฿83.00
8.10
18.25
7.69
-21.09
12.95
02
KP(กำแพงเพชร)
84
฿84.00
8.10
19.00
10.47
-26.80
10.77
02
PL(พิษณุโลก)
85
฿85.00
9.12
17.10
8.81
-25.57
9.46
07
MP(เมืองพล)
86
฿86.00
7.10
15.60
5.19
-18.80
9.09