ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
17/01/2565
11/01/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
38.01
22.36
27.41
-6.09
81.69
06
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
40.00
20.79
21.56
-3.28
79.07
01
UB(อุบลราชธานี)
3
฿3.00
40.00
23.80
17.33
-5.74
75.39
03
LC(เลย)
4
฿4.00
34.43
20.17
22.51
-4.14
72.97
09
DG(มหาสารคาม)
5
฿5.00
38.00
21.28
11.73
-2.92
68.09
04
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
26.34
22.60
19.38
-1.66
66.66
14
CT(อุดร)
7
฿7.00
28.88
20.82
21.06
-7.05
63.71
04
LC(เลย)
8
฿8.00
25.32
20.56
19.04
-4.24
60.68
01
CT(อุดร)
9
฿9.00
28.89
21.30
12.82
-3.37
59.64
02
LP(ลำปาง)
10
฿10.00
18.77
30.00
11.91
-2.07
58.61
02
UB(อุบลราชธานี)
11
฿11.00
34.41
17.77
15.96
-10.81
57.33
04
SR(สุรินทร์)
12
฿12.00
22.79
21.51
18.39
-6.72
55.97
07
CT(อุดร)
13
฿13.00
26.32
21.57
12.70
-7.30
53.29
02
UT(อุตรดิตถ์)
14
฿14.00
26.36
22.33
15.25
-11.06
52.88
09
LP(ลำปาง)
15
฿15.00
21.76
23.73
12.41
-5.78
52.12
06
SR(สุรินทร์)
16
฿16.00
27.85
20.02
13.45
-10.11
51.21
03
CT(อุดร)
17
฿17.00
21.29
21.81
13.97
-7.84
49.23
06
UB(อุบลราชธานี)
18
฿18.00
24.34
18.44
14.02
-7.58
49.22
07
UT(อุตรดิตถ์)
19
฿19.00
23.29
25.23
13.43
-13.50
48.45
01
BK(บึงกาฬ)
20
฿20.00
22.30
21.83
3.26
.00
47.39
08
SK(สกลนคร)
21
฿21.00
15.71
23.72
10.61
-3.09
46.95
10
CT(อุดร)
22
฿22.00
19.75
20.79
13.84
-7.85
46.53
05
DG(มหาสารคาม)
23
฿23.00
21.77
22.49
9.61
-8.41
45.46
02
BK(บึงกาฬ)
24
฿24.00
18.72
21.83
2.66
.00
43.21
08
CT(อุดร)
25
฿25.00
22.30
18.93
10.50
-8.56
43.17
03
UT(อุตรดิตถ์)
26
฿26.00
18.76
19.38
15.63
-11.53
42.24
07
PL(พิษณุโลก)
27
฿27.00
20.26
20.29
9.77
-8.12
42.20
01
KK(ขอนแก่น)
28
฿28.00
20.77
21.32
10.34
-10.67
41.76
05
SR(สุรินทร์)
29
฿29.00
22.79
17.90
14.19
-13.21
41.67
01
PB(เพชรบูรณ์)
30
฿30.00
17.72
21.28
13.59
-10.96
41.63
01
LC(เลย)
31
฿31.00
27.84
15.78
9.97
-12.20
41.39
03
SR(สุรินทร์)
32
฿32.00
19.76
18.13
13.30
-10.48
40.71
01
UT(อุตรดิตถ์)
33
฿33.00
6.07
28.76
12.54
-8.59
38.78
11
CT(อุดร)
34
฿34.00
12.66
21.03
11.73
-7.14
38.28
07
UB(อุบลราชธานี)
35
฿35.00
12.66
18.73
12.00
-5.61
37.78
04
UT(อุตรดิตถ์)
36
฿36.00
15.21
26.45
9.86
-13.97
37.55
07
SK(สกลนคร)
37
฿37.00
27.88
17.74
10.54
-18.96
37.20
01
SR(สุรินทร์)
38
฿38.00
14.68
19.02
11.05
-8.10
36.65
05
PL(พิษณุโลก)
39
฿39.00
23.28
20.39
10.03
-17.16
36.54
06
PL(พิษณุโลก)
40
฿40.00
11.15
23.79
9.01
-7.47
36.48
07
LC(เลย)
41
฿41.00
8.11
21.40
13.65
-7.58
35.58
06
SB(สระบุรี)
42
฿42.00
19.75
24.39
7.61
-16.21
35.54