ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 10
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
32.00
20.68
23.79
-4.73
71.74
03
LC(เลย)
2
฿2.00
27.99
20.89
24.47
-2.72
70.64
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
28.85
21.35
19.54
-1.82
67.92
04
LC(เลย)
4
฿4.00
25.43
21.43
20.16
-2.21
64.81
03
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
29.74
21.05
18.00
-6.15
62.64
14
CT(อุดร)
6
฿6.00
28.95
17.15
20.79
-11.55
55.34
07
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
22.08
19.84
14.38
-2.64
53.66
06
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
24.16
17.82
17.45
-7.64
51.78
09
LP(ลำปาง)
9
฿9.00
20.75
21.37
12.78
-3.71
51.19
03
CT(อุดร)
10
฿10.00
21.64
20.36
15.13
-5.95
51.18
10
CT(อุดร)
11
฿11.00
20.82
21.26
13.30
-6.26
49.13
02
LP(ลำปาง)
12
฿12.00
18.71
20.68
12.43
-3.35
48.48
05
SR(สุรินทร์)
13
฿13.00
23.00
18.19
14.94
-8.70
47.42
05
DG(มหาสารคาม)
14
฿14.00
19.69
20.24
13.61
-6.25
47.29
03
SR(สุรินทร์)
15
฿15.00
21.76
19.53
14.89
-9.12
47.06
11
CT(อุดร)
16
฿16.00
14.39
20.85
13.27
-3.31
45.20
02
KP(กำแพงเพชร)
17
฿17.00
20.34
21.43
10.55
-8.64
43.67
02
DG(มหาสารคาม)
18
฿18.00
17.48
20.54
11.53
-6.33
43.21
08
UB(อุบลราชธานี)
19
฿19.00
15.93
18.55
13.37
-4.73
43.12
06
SK(สกลนคร)
20
฿20.00
20.95
18.04
12.64
-9.07
42.55
02
SK(สกลนคร)
21
฿21.00
20.90
18.68
12.22
-9.67
42.14
10
PL(พิษณุโลก)
22
฿22.00
20.86
18.53
15.02
-12.36
42.05
01
UT(อุตรดิตถ์)
23
฿23.00
17.86
17.48
13.21
-6.54
42.00
07
UB(อุบลราชธานี)
24
฿24.00
19.84
19.18
12.53
-9.74
41.81
04
SR(สุรินทร์)
25
฿25.00
18.98
17.61
14.20
-9.09
41.70
04
SK(สกลนคร)
26
฿26.00
17.48
20.93
8.91
-5.93
41.40
05
SK(สกลนคร)
27
฿27.00
20.39
19.11
12.88
-11.41
40.97
01
UB(อุบลราชธานี)
28
฿28.00
17.42
16.47
13.04
-7.82
39.10
02
UT(อุตรดิตถ์)
29
฿29.00
18.78
16.14
13.38
-9.41
38.88
08
SK(สกลนคร)
30
฿30.00
15.10
20.68
9.49
-8.22
37.05
03
KB(กบินทร์บุรี)
31
฿31.00
13.93
19.72
4.00
-.76
36.89
07
LC(เลย)
32
฿32.00
15.34
18.19
12.33
-9.55
36.32
05
KK(ขอนแก่น)
33
฿33.00
17.52
17.81
11.53
-10.81
36.05
01
SB(สระบุรี)
34
฿34.00
14.60
17.81
9.13
-5.61
35.93
02
SR(สุรินทร์)
35
฿35.00
20.37
15.37
13.18
-13.92
35.00
01
PB(เพชรบูรณ์)
36
฿36.00
18.26
17.79
11.11
-13.01
34.15
02
UB(อุบลราชธานี)
37
฿37.00
19.03
16.22
13.81
-15.25
33.80
01
SR(สุรินทร์)
38
฿38.00
16.71
18.11
10.18
-11.40
33.61
06
UB(อุบลราชธานี)
39
฿39.00
16.40
16.72
11.85
-11.47
33.51
09
DG(มหาสารคาม)
40
฿40.00
11.47
18.17
8.97
-5.31
33.29
01
KK(ขอนแก่น)
41
฿41.00
16.63
16.53
10.45
-10.74
32.88
09
MP(เมืองพล)
42
฿42.00
14.79
17.92
8.98
-8.99
32.70
01
LP(ลำปาง)
43
฿43.00
12.09
21.40
7.10
-7.94
32.65
06
SR(สุรินทร์)
44
฿44.00
17.39
15.27
13.08
-13.59
32.14
01
MP(เมืองพล)
45
฿45.00
11.42
19.46
8.18
-7.04
32.03
04
KP(กำแพงเพชร)
46
฿46.00
17.10
18.63
9.50
-15.44
29.79
02
BK(บึงกาฬ)
47
฿47.00
9.43
17.27
6.40
-3.79
29.31
04
UT(อุตรดิตถ์)
48
฿48.00
13.99
17.02
10.40
-12.12
29.28