ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 10
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
26.86
25.91
18.06
-6.67
64.15
LP(ลำปาง)
2
฿2.00
20.28
29.04
13.15
-3.76
58.71
LC(เลย)
3
฿3.00
23.06
25.98
16.90
-7.44
58.50
CT(อุดร)
4
฿4.00
20.82
25.29
14.47
-10.29
50.29
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
21.73
23.67
14.81
-10.98
49.23
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
20.27
23.92
14.53
-11.16
47.56
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
20.50
25.38
12.15
-11.78
46.25
KB(กบินทร์บุรี)
8
฿8.00
12.13
26.10
3.51
-.93
40.82
DG(มหาสารคาม)
9
฿9.00
14.66
24.03
10.17
-12.87
35.98
KK(ขอนแก่น)
10
฿10.00
17.24
21.00
11.05
-13.94
35.35
MP(เมืองพล)
11
฿11.00
10.47
24.03
6.95
-9.57
31.87
KP(กำแพงเพชร)
12
฿12.00
15.31
24.99
8.39
-17.36
31.33
BK(บึงกาฬ)
13
฿13.00
9.77
20.65
5.97
-5.88
30.51
PB(เพชรบูรณ์)
14
฿14.00
14.25
22.52
8.04
-14.59
30.23
PL(พิษณุโลก)
15
฿15.00
14.66
19.05
10.17
-16.65
27.23
MH(มุกดาหาร)
16
฿16.00
13.60
17.23
8.60
-20.84
18.59
NW(นครสวรรค์)
17
฿17.00
9.24
16.29
9.20
-18.90
15.83
SB(สระบุรี)
18
฿18.00
14.19
14.30
7.92
-22.40
14.02
GS(ร้อยเอ็ด)
19
฿19.00
10.71
20.10
7.56
-24.78
13.60
KR(โคราช)
20
฿20.00
10.56
19.33
6.54
-23.70
12.73