ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
16/05/2565
10/05/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
40.00
22.67
27.84
-3.20
87.31
04
LC(เลย)
2
฿2.00
40.00
18.72
21.68
-2.08
78.32
03
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
36.52
21.47
20.38
-4.07
74.30
03
LC(เลย)
4
฿4.00
26.30
19.30
24.78
-4.03
66.35
04
LP(ลำปาง)
5
฿5.00
25.76
22.06
20.60
-2.23
66.19
02
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
31.69
18.44
13.67
-4.14
59.66
01
PB(เพชรบูรณ์)
7
฿7.00
34.83
22.21
13.32
-11.94
58.42
10
CT(อุดร)
8
฿8.00
28.36
21.59
13.37
-5.45
57.87
03
CT(อุดร)
9
฿9.00
26.81
20.58
15.58
-7.03
55.94
14
CT(อุดร)
10
฿10.00
30.43
16.97
21.42
-13.71
55.11
10
PL(พิษณุโลก)
11
฿11.00
33.37
14.56
15.08
-8.57
54.44
11
CT(อุดร)
12
฿12.00
21.93
19.08
13.84
-3.67
51.18
03
KB(กบินทร์บุรี)
13
฿13.00
27.93
17.73
6.43
-2.47
49.62
06
SK(สกลนคร)
14
฿14.00
29.00
16.92
12.12
-9.55
48.49
07
UT(อุตรดิตถ์)
15
฿15.00
21.45
16.70
14.79
-5.13
47.81
03
SR(สุรินทร์)
16
฿16.00
20.86
19.40
14.47
-7.76
46.97
05
SR(สุรินทร์)
17
฿17.00
24.19
16.64
14.59
-8.84
46.58
05
KK(ขอนแก่น)
18
฿18.00
27.89
17.83
11.22
-11.61
45.33
09
LP(ลำปาง)
19
฿19.00
15.01
19.80
13.10
-3.33
44.58
01
SR(สุรินทร์)
20
฿20.00
27.88
14.11
10.60
-8.74
43.85
05
SK(สกลนคร)
21
฿21.00
21.46
18.62
13.13
-10.24
42.97
07
UB(อุบลราชธานี)
22
฿22.00
20.41
18.91
13.31
-9.88
42.75
04
SK(สกลนคร)
23
฿23.00
14.49
20.73
10.34
-4.20
41.36
04
SR(สุรินทร์)
24
฿24.00
20.92
17.56
14.07
-11.85
40.70
03
UB(อุบลราชธานี)
25
฿25.00
22.50
18.16
12.82
-12.87
40.61
08
UB(อุบลราชธานี)
26
฿26.00
17.16
18.57
14.57
-9.74
40.56
02
KP(กำแพงเพชร)
27
฿27.00
17.16
17.28
10.87
-5.08
40.23
11
LP(ลำปาง)
28
฿28.00
19.25
20.47
6.40
-6.01
40.11
06
UT(อุตรดิตถ์)
29
฿29.00
18.69
16.70
16.22
-11.55
40.06
01
MP(เมืองพล)
30
฿30.00
19.30
16.47
9.08
-6.27
38.58
05
DG(มหาสารคาม)
31
฿31.00
13.39
20.15
14.20
-9.40
38.34
02
UB(อุบลราชธานี)
32
฿32.00
28.42
13.79
12.84
-17.69
37.36
01
CT(อุดร)
33
฿33.00
24.66
17.86
10.36
-15.75
37.13
02
UT(อุตรดิตถ์)
34
฿34.00
20.44
16.19
13.31
-12.85
37.09
02
SR(สุรินทร์)
35
฿35.00
21.99
15.26
13.32
-14.07
36.50
08
SK(สกลนคร)
36
฿36.00
20.33
15.66
9.20
-8.73
36.46
02
SK(สกลนคร)
37
฿37.00
15.52
16.41
12.90
-8.45
36.38
01
MH(มุกดาหาร)
38
฿38.00
24.72
17.81
8.60
-15.31
35.82
07
KK(ขอนแก่น)
39
฿39.00
25.69
16.35
9.52
-16.46
35.10
06
SR(สุรินทร์)
40
฿40.00
23.06
16.12
13.81
-18.42
34.57
02
CT(อุดร)
41
฿41.00
21.42
15.79
8.53
-11.25
34.49
01
SB(สระบุรี)
42
฿42.00
16.70
15.18
10.00
-7.66
34.22