คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 2
03
PB(เพชรบูรณ์)
99
฿99.00
6.89
10.13
6.10
-24.04
-.93
07
MP(เมืองพล)
100
฿100.00
7.60
10.59
4.17
-23.60
-1.25
04
PB(เพชรบูรณ์)
101
฿101.00
6.03
10.97
5.38
-25.76
-3.39
03
SB(สระบุรี)
102
฿102.00
17.20
11.51
6.87
-40.87
-5.29
03
PL(พิษณุโลก)
103
฿103.00
2.66
7.16
6.59
-24.14
-7.74
07
KR(โคราช)
104
฿104.00
4.53
9.47
4.93
-27.77
-8.85
09
PL(พิษณุโลก)
105
฿105.00
6.97
4.87
6.87
-28.70
-10.00
06
GS(ร้อยเอ็ด)
106
฿106.00
9.71
20.42
6.33
-48.02
-11.57
09
SB(สระบุรี)
107
฿107.00
7.68
4.21
5.58
-38.11
-20.65
05
KP(กำแพงเพชร)
108
฿108.00
5.35
15.83
5.45
-55.29
-28.66
03
KR(โคราช)
109
฿109.00
11.89
4.82
3.74
-78.04
-57.60