คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 2
06
PL(พิษณุโลก)
49
฿49.00
10.13
12.98
9.43
-4.19
28.36
04
UT(อุตรดิตถ์)
50
฿50.00
14.63
12.04
11.38
-10.73
27.32
01
SB(สระบุรี)
51
฿51.00
8.55
13.70
8.30
-3.93
26.61
02
BK(บึงกาฬ)
52
฿52.00
8.63
13.20
5.40
-.71
26.51
02
KR(โคราช)
53
฿53.00
12.20
13.05
10.49
-9.43
26.31
03
MH(มุกดาหาร)
54
฿54.00
13.35
11.77
9.96
-8.98
26.10
09
MP(เมืองพล)
55
฿55.00
12.84
14.78
8.59
-10.51
25.69
04
GS(ร้อยเอ็ด)
56
฿56.00
15.08
18.18
7.00
-14.73
25.52
03
UB(อุบลราชธานี)
57
฿57.00
18.90
12.26
13.41
-19.11
25.45
07
SK(สกลนคร)
58
฿58.00
19.75
12.12
11.14
-18.05
24.96
08
PL(พิษณุโลก)
59
฿59.00
11.84
10.21
10.99
-8.34
24.70
07
GS(ร้อยเอ็ด)
60
฿60.00
11.97
15.76
7.93
-11.45
24.21
01
MP(เมืองพล)
61
฿61.00
11.41
14.89
7.97
-10.13
24.14
06
NW(นครสวรรค์)
62
฿62.00
11.92
10.23
6.89
-4.92
24.12
06
UB(อุบลราชธานี)
63
฿63.00
9.32
12.52
12.34
-10.23
23.95
05
LC(เลย)
64
฿64.00
9.29
15.02
9.57
-10.02
23.86
08
CT(อุดร)
65
฿65.00
17.57
10.37
11.16
-15.46
23.64
03
MP(เมืองพล)
66
฿66.00
5.36
13.84
4.20
-1.96
21.43
07
SR(สุรินทร์)
67
฿67.00
10.18
13.47
10.98
-13.46
21.16
05
PL(พิษณุโลก)
68
฿68.00
8.21
13.91
10.01
-11.00
21.12
07
CT(อุดร)
69
฿69.00
15.74
11.34
11.03
-17.13
20.98
11
LP(ลำปาง)
70
฿70.00
6.63
13.76
5.60
-5.49
20.51
05
NW(นครสวรรค์)
71
฿71.00
12.63
10.64
8.00
-10.89
20.37
01
BK(บึงกาฬ)
72
฿72.00
4.86
11.64
5.98
-2.47
20.01
02
NW(นครสวรรค์)
73
฿73.00
12.71
9.14
8.25
-10.29
19.81
07
PL(พิษณุโลก)
74
฿74.00
9.61
10.25
10.13
-10.54
19.45
02
MP(เมืองพล)
75
฿75.00
8.44
13.65
5.05
-8.11
19.02
03
KP(กำแพงเพชร)
76
฿76.00
24.35
8.46
8.12
-22.58
18.35
02
SR(สุรินทร์)
77
฿77.00
10.30
11.08
12.21
-16.20
17.39
01
PL(พิษณุโลก)
78
฿78.00
6.55
13.14
9.39
-13.42
15.66
01
NW(นครสวรรค์)
79
฿79.00
5.99
10.16
8.41
-8.94
15.61
01
LC(เลย)
80
฿80.00
8.10
11.57
10.90
-15.56
15.00
02
CT(อุดร)
81
฿81.00
10.06
11.75
7.87
-15.08
14.60
02
GS(ร้อยเอ็ด)
82
฿82.00
13.76
10.76
8.25
-19.31
13.45
04
SK(สกลนคร)
83
฿83.00
2.94
10.94
6.90
-9.45
11.32
04
SB(สระบุรี)
84
฿84.00
12.31
10.83
5.56
-18.37
10.33
02
PL(พิษณุโลก)
85
฿85.00
10.11
13.12
9.53
-22.62
10.14
09
SK(สกลนคร)
86
฿86.00
22.34
8.47
9.48
-30.19
10.10
02
PB(เพชรบูรณ์)
87
฿87.00
5.75
11.29
7.98
-15.87
9.15
01
MH(มุกดาหาร)
88
฿88.00
11.59
10.44
11.02
-24.44
8.61
01
KB(กบินทร์บุรี)
89
฿89.00
2.77
5.07
.20
.00
8.03
03
GS(ร้อยเอ็ด)
90
฿90.00
16.13
7.52
10.06
-25.73
7.98
05
PB(เพชรบูรณ์)
91
฿91.00
10.16
10.22
3.84
-18.56
5.66
03
KK(ขอนแก่น)
92
฿92.00
14.28
6.79
8.50
-24.14
5.42
01
KP(กำแพงเพชร)
93
฿93.00
1.11
20.58
4.52
-23.10
3.10
04
MH(มุกดาหาร)
94
฿94.00
11.81
8.69
6.79
-24.88
2.41
03
DG(มหาสารคาม)
95
฿95.00
13.33
6.53
7.79
-25.48
2.17
06
KR(โคราช)
96
฿96.00
5.78
7.64
4.39
-15.82
1.99
06
DG(มหาสารคาม)
97
฿97.00
10.61
12.16
5.83
-27.07
1.52
02
MH(มุกดาหาร)
98
฿98.00
6.47
7.56
6.68
-20.10
.60