ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 2
03
LC(เลย)
1
฿1.00
32.08
15.01
26.28
-2.75
70.62
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
28.42
13.53
24.92
-4.77
62.09
03
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
32.16
14.73
18.85
-8.06
57.68
03
CT(อุดร)
4
฿4.00
27.38
15.83
17.58
-4.51
56.28
04
LP(ลำปาง)
5
฿5.00
20.74
15.08
20.76
-1.54
55.05
07
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
22.97
16.39
15.43
-2.25
52.53
06
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
24.60
13.43
19.28
-5.06
52.25
04
SR(สุรินทร์)
8
฿8.00
23.29
14.61
16.51
-6.19
48.21
14
CT(อุดร)
9
฿9.00
24.42
11.93
21.25
-9.44
48.15
02
DG(มหาสารคาม)
10
฿10.00
17.87
24.32
14.25
-8.35
48.09
05
DG(มหาสารคาม)
11
฿11.00
24.85
14.53
14.31
-5.61
48.07
04
LC(เลย)
12
฿12.00
15.46
15.08
19.69
-2.76
47.47
10
CT(อุดร)
13
฿13.00
25.72
14.04
15.17
-7.84
47.09
02
KB(กบินทร์บุรี)
14
฿14.00
26.40
14.79
2.86
.00
44.04
09
LP(ลำปาง)
15
฿15.00
19.83
14.51
13.50
-4.36
43.48
08
UB(อุบลราชธานี)
16
฿16.00
16.29
14.65
14.45
-2.62
42.77
02
UT(อุตรดิตถ์)
17
฿17.00
21.23
14.03
14.85
-7.98
42.13
02
LP(ลำปาง)
18
฿18.00
15.03
15.21
13.39
-2.29
41.33
01
UT(อุตรดิตถ์)
19
฿19.00
19.96
13.13
13.47
-5.32
41.23
05
KK(ขอนแก่น)
20
฿20.00
25.23
12.66
12.21
-9.51
40.59
02
UB(อุบลราชธานี)
21
฿21.00
21.48
13.12
17.77
-13.48
38.89
01
UB(อุบลราชธานี)
22
฿22.00
14.90
13.40
14.18
-3.70
38.78
11
CT(อุดร)
23
฿23.00
13.85
14.53
13.86
-3.92
38.32
09
DG(มหาสารคาม)
24
฿24.00
14.18
16.05
9.99
-2.68
37.54
06
SK(สกลนคร)
25
฿25.00
20.55
13.83
14.30
-11.17
37.51
08
SK(สกลนคร)
26
฿26.00
16.54
16.95
10.53
-6.76
37.25
01
KK(ขอนแก่น)
27
฿27.00
20.09
12.91
11.98
-8.68
36.30
06
KK(ขอนแก่น)
28
฿28.00
20.74
12.14
11.37
-8.15
36.10
07
LC(เลย)
29
฿29.00
16.64
13.29
12.88
-7.93
34.88
07
UB(อุบลราชธานี)
30
฿30.00
17.99
12.44
12.12
-8.51
34.03
01
SR(สุรินทร์)
31
฿31.00
21.63
12.37
11.55
-11.51
34.03
03
KB(กบินทร์บุรี)
32
฿32.00
17.14
14.79
2.06
.00
33.98
06
SB(สระบุรี)
33
฿33.00
19.47
10.72
9.27
-5.58
33.87
02
SK(สกลนคร)
34
฿34.00
19.64
14.26
12.84
-13.46
33.28
04
NW(นครสวรรค์)
35
฿35.00
24.33
10.95
9.55
-12.82
32.00
07
KK(ขอนแก่น)
36
฿36.00
14.94
12.90
9.08
-5.06
31.86
10
PL(พิษณุโลก)
37
฿37.00
18.28
13.84
15.77
-16.34
31.55
07
DG(มหาสารคาม)
38
฿38.00
21.55
13.70
10.97
-14.70
31.52
02
KP(กำแพงเพชร)
39
฿39.00
23.97
16.03
10.24
-18.73
31.51
04
KP(กำแพงเพชร)
40
฿40.00
29.88
12.85
10.73
-22.30
31.16
03
SR(สุรินทร์)
41
฿41.00
13.87
12.97
15.36
-11.20
31.00
05
SK(สกลนคร)
42
฿42.00
19.17
13.50
13.31
-16.58
29.40
06
SR(สุรินทร์)
43
฿43.00
13.95
11.02
13.66
-9.25
29.37
01
LP(ลำปาง)
44
฿44.00
14.61
15.78
8.26
-9.33
29.33
05
SR(สุรินทร์)
45
฿45.00
12.63
13.15
13.63
-10.09
29.32
01
CT(อุดร)
46
฿46.00
13.06
12.74
11.73
-8.31
29.22
01
PB(เพชรบูรณ์)
47
฿47.00
19.55
11.14
11.39
-13.12
28.96
08
DG(มหาสารคาม)
48
฿48.00
13.85
13.14
8.97
-6.99
28.96