ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 2
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
26.76
24.93
19.30
-6.09
64.90
LC(เลย)
2
฿2.00
20.47
25.68
18.13
-6.23
58.05
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
17.57
26.77
14.06
-3.70
54.70
KB(กบินทร์บุรี)
4
฿4.00
22.00
26.65
2.31
.00
50.96
CT(อุดร)
5
฿5.00
21.12
23.20
15.67
-9.36
50.63
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
18.83
23.53
16.05
-9.25
49.16
DG(มหาสารคาม)
7
฿7.00
18.98
27.65
11.77
-11.47
46.92
SR(สุรินทร์)
8
฿8.00
17.28
22.88
15.33
-10.88
44.61
KK(ขอนแก่น)
9
฿9.00
21.78
20.79
12.15
-10.61
44.10
SK(สกลนคร)
10
฿10.00
19.74
23.24
12.81
-15.09
40.70
BK(บึงกาฬ)
11
฿11.00
7.71
22.16
6.50
-1.63
34.74
NW(นครสวรรค์)
12
฿12.00
15.44
18.49
9.39
-9.73
33.59
MP(เมืองพล)
13
฿13.00
10.43
24.91
6.85
-10.53
31.66
KP(กำแพงเพชร)
14
฿14.00
19.68
25.22
8.93
-25.66
28.17
PL(พิษณุโลก)
15
฿15.00
10.71
20.38
11.26
-14.76
27.59
GS(ร้อยเอ็ด)
16
฿16.00
15.24
23.77
9.05
-21.96
26.10
SB(สระบุรี)
17
฿17.00
14.90
18.03
8.14
-20.17
20.89
MH(มุกดาหาร)
18
฿18.00
12.35
17.70
9.84
-19.04
20.85
PB(เพชรบูรณ์)
19
฿19.00
11.05
19.92
7.93
-18.12
20.78
KR(โคราช)
20
฿20.00
9.83
17.72
6.73
-25.61
8.66