คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
14/03/2565
08/03/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
01
SR(สุรินทร์)
42
฿42.00
17.61
8.92
11.54
-11.46
26.61
10
PL(พิษณุโลก)
43
฿43.00
17.63
9.84
14.40
-15.27
26.60
02
KR(โคราช)
44
฿44.00
16.56
8.92
10.18
-9.49
26.17
08
PL(พิษณุโลก)
45
฿45.00
16.37
7.46
10.89
-8.86
25.86
06
UB(อุบลราชธานี)
46
฿46.00
14.42
8.68
13.08
-10.49
25.69
05
KK(ขอนแก่น)
47
฿47.00
15.33
7.82
10.74
-9.41
24.48
03
SR(สุรินทร์)
48
฿48.00
11.51
9.15
15.75
-11.93
24.48
01
LP(ลำปาง)
49
฿49.00
16.60
9.11
7.76
-9.24
24.23
03
KP(กำแพงเพชร)
50
฿50.00
26.67
8.84
9.49
-21.00
24.00
05
LC(เลย)
51
฿51.00
15.94
8.64
9.42
-10.41
23.59
02
BK(บึงกาฬ)
52
฿52.00
9.92
9.09
5.43
-.86
23.58
03
KB(กบินทร์บุรี)
53
฿53.00
11.09
10.13
2.30
.00
23.52
11
LP(ลำปาง)
54
฿54.00
13.26
9.35
5.95
-5.43
23.13
04
GS(ร้อยเอ็ด)
55
฿55.00
19.14
9.99
7.10
-13.93
22.30
02
SR(สุรินทร์)
56
฿56.00
15.85
8.52
12.60
-14.73
22.24
07
SK(สกลนคร)
57
฿57.00
19.64
8.38
11.26
-17.10
22.18
06
SR(สุรินทร์)
58
฿58.00
11.06
7.49
12.99
-9.70
21.84
06
PL(พิษณุโลก)
59
฿59.00
8.73
9.03
7.69
-4.01
21.44
03
UB(อุบลราชธานี)
60
฿60.00
20.43
7.57
12.12
-18.97
21.15
08
DG(มหาสารคาม)
61
฿61.00
10.86
9.01
8.51
-7.32
21.06
07
CT(อุดร)
62
฿62.00
19.99
7.33
11.44
-17.79
20.97
05
PL(พิษณุโลก)
63
฿63.00
12.22
10.52
9.02
-10.91
20.85
07
DG(มหาสารคาม)
64
฿64.00
12.57
11.42
10.89
-14.54
20.34
04
KP(กำแพงเพชร)
65
฿65.00
19.75
9.42
11.02
-20.78
19.41
07
KK(ขอนแก่น)
66
฿66.00
7.73
8.68
8.47
-5.48
19.40
01
SB(สระบุรี)
67
฿67.00
5.53
9.35
8.27
-3.86
19.29
05
NW(นครสวรรค์)
68
฿68.00
13.79
7.73
8.28
-10.82
18.98
02
CT(อุดร)
69
฿69.00
15.42
7.52
8.06
-13.18
17.82
07
SR(สุรินทร์)
70
฿70.00
10.94
9.01
11.21
-13.48
17.68
07
GS(ร้อยเอ็ด)
71
฿71.00
8.20
12.22
7.50
-10.31
17.61
05
PB(เพชรบูรณ์)
72
฿72.00
20.31
8.46
4.55
-15.97
17.35
01
BK(บึงกาฬ)
73
฿73.00
6.55
7.51
6.16
-2.94
17.28
01
MP(เมืองพล)
74
฿74.00
6.54
11.32
7.86
-9.27
16.45
01
NW(นครสวรรค์)
75
฿75.00
9.86
7.24
8.50
-9.21
16.39
01
KB(กบินทร์บุรี)
76
฿76.00
5.54
10.13
.39
.00
16.06
03
MP(เมืองพล)
77
฿77.00
4.42
8.14
4.02
-2.42
14.16
02
GS(ร้อยเอ็ด)
78
฿78.00
17.02
7.56
8.47
-19.28
13.77
07
PL(พิษณุโลก)
79
฿79.00
7.64
6.60
9.16
-10.55
12.85
09
SK(สกลนคร)
80
฿80.00
26.34
5.98
9.75
-29.24
12.83
01
PL(พิษณุโลก)
81
฿81.00
8.90
8.28
8.58
-14.15
11.61
01
LC(เลย)
82
฿82.00
8.83
7.96
10.67
-16.24
11.22
02
PB(เพชรบูรณ์)
83
฿83.00
11.49
7.42
7.66
-16.42
10.15
02
NW(นครสวรรค์)
84
฿84.00
7.58
5.11
7.58
-10.51
9.76
02
MP(เมืองพล)
85
฿85.00
2.21
9.92
4.68
-8.46
8.35