ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
14/03/2565
08/03/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
03
LC(เลย)
1
฿1.00
40.00
10.48
27.24
-2.41
75.31
02
DG(มหาสารคาม)
2
฿2.00
27.29
30.00
18.90
-6.68
69.51
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
34.66
10.05
23.05
-1.27
66.49
03
CT(อุดร)
4
฿4.00
36.33
10.82
18.96
-4.38
61.73
05
DG(มหาสารคาม)
5
฿5.00
38.67
10.08
15.55
-5.34
58.96
06
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
33.55
8.22
18.99
-5.06
55.70
14
CT(อุดร)
7
฿7.00
31.61
8.05
21.71
-9.90
51.47
05
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
23.26
9.03
23.82
-5.13
50.98
03
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
30.75
9.54
18.05
-8.03
50.31
01
PB(เพชรบูรณ์)
10
฿10.00
39.09
7.84
12.18
-11.97
47.14
10
CT(อุดร)
11
฿11.00
30.47
9.29
14.40
-7.74
46.42
07
UT(อุตรดิตถ์)
12
฿12.00
21.92
10.20
14.53
-1.38
45.27
02
KB(กบินทร์บุรี)
13
฿13.00
30.21
10.13
3.72
.00
44.06
06
SK(สกลนคร)
14
฿14.00
26.89
10.10
14.55
-9.72
41.82
01
UB(อุบลราชธานี)
15
฿15.00
20.87
9.38
13.64
-3.54
40.35
08
SK(สกลนคร)
16
฿16.00
27.30
8.59
11.26
-6.83
40.32
02
LP(ลำปาง)
17
฿17.00
17.94
10.07
14.69
-2.42
40.28
04
LC(เลย)
18
฿18.00
12.02
10.87
19.36
-2.75
39.50
04
SR(สุรินทร์)
19
฿19.00
21.46
8.56
15.67
-6.54
39.15
01
UT(อุตรดิตถ์)
20
฿20.00
21.13
8.53
13.68
-4.62
38.72
06
KK(ขอนแก่น)
21
฿21.00
26.72
8.33
11.40
-7.98
38.47
04
NW(นครสวรรค์)
22
฿22.00
30.28
8.05
10.74
-11.36
37.71
06
SB(สระบุรี)
23
฿23.00
25.80
6.50
9.04
-5.67
35.67
05
SK(สกลนคร)
23
฿23.00
27.80
9.32
14.34
-15.79
35.67
08
UB(อุบลราชธานี)
24
฿24.00
14.22
9.92
13.72
-2.32
35.54
09
LP(ลำปาง)
25
฿25.00
17.58
9.69
12.73
-4.57
35.43
07
LC(เลย)
26
฿26.00
20.12
9.51
12.98
-8.04
34.57
02
SK(สกลนคร)
27
฿27.00
22.99
9.95
12.70
-11.50
34.14
08
CT(อุดร)
28
฿28.00
30.92
6.21
12.04
-15.60
33.57
02
UT(อุตรดิตถ์)
29
฿29.00
15.37
9.22
14.22
-6.09
32.72
02
UB(อุบลราชธานี)
30
฿30.00
20.44
9.64
14.30
-13.03
31.35
07
UB(อุบลราชธานี)
31
฿31.00
19.81
8.11
12.21
-9.05
31.08
04
UT(อุตรดิตถ์)
32
฿32.00
19.79
9.58
12.15
-10.49
31.03
09
DG(มหาสารคาม)
33
฿33.00
12.62
10.24
10.00
-2.68
30.18
03
MH(มุกดาหาร)
34
฿34.00
20.94
7.75
9.78
-8.56
29.91
01
KK(ขอนแก่น)
35
฿35.00
19.14
8.37
10.60
-8.26
29.85
11
CT(อุดร)
36
฿36.00
9.84
10.25
13.55
-4.01
29.63
01
CT(อุดร)
37
฿37.00
18.74
7.75
11.82
-8.77
29.54
09
MP(เมืองพล)
38
฿38.00
19.42
9.49
9.26
-9.58
28.59
02
KP(กำแพงเพชร)
39
฿39.00
24.94
10.20
10.28
-17.47
27.95
05
SR(สุรินทร์)
40
฿40.00
14.86
8.88
13.15
-9.35
27.54
06
NW(นครสวรรค์)
41
฿41.00
17.56
7.00
7.20
-5.11
26.65