คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 9
04
GS(ร้อยเอ็ด)
99
฿99.00
9.03
13.99
5.78
-30.32
-1.53
04
MH(มุกดาหาร)
100
฿100.00
10.67
14.76
7.58
-35.28
-2.27
04
NW(นครสวรรค์)
101
฿101.00
10.37
11.64
6.62
-31.58
-2.95
01
KP(กำแพงเพชร)
102
฿102.00
7.84
18.88
5.07
-39.20
-7.41
05
KP(กำแพงเพชร)
103
฿103.00
9.11
14.09
6.87
-43.49
-13.42
09
SB(สระบุรี)
104
฿104.00
10.00
5.75
5.21
-34.91
-13.95
06
GS(ร้อยเอ็ด)
105
฿105.00
5.26
6.49
4.75
-47.20
-30.69
04
SB(สระบุรี)
106
฿106.00
7.00
20.86
6.54
-79.05
-44.66
03
SB(สระบุรี)
107
฿107.00
8.22
2.15
4.47
-62.25
-47.40
03
KR(โคราช)
108
฿108.00
4.22
-2.51
3.86
-73.84
-68.28