คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 9
07
SR(สุรินทร์)
49
฿49.00
14.72
15.37
11.00
-14.36
26.72
01
LC(เลย)
50
฿50.00
13.34
16.60
9.55
-13.31
26.18
02
BK(บึงกาฬ)
51
฿51.00
6.72
17.65
1.75
.00
26.12
08
PL(พิษณุโลก)
52
฿52.00
14.90
17.50
9.08
-15.84
25.63
07
KK(ขอนแก่น)
53
฿53.00
10.16
19.35
7.02
-10.94
25.60
03
GS(ร้อยเอ็ด)
54
฿54.00
14.85
13.97
9.71
-13.72
24.81
05
SK(สกลนคร)
55
฿55.00
17.13
15.87
11.84
-20.26
24.58
04
SK(สกลนคร)
56
฿56.00
10.74
21.19
7.84
-16.08
23.70
06
SB(สระบุรี)
57
฿57.00
11.87
21.25
7.15
-16.77
23.49
02
DG(มหาสารคาม)
58
฿58.00
11.01
15.67
9.17
-12.41
23.43
02
MP(เมืองพล)
59
฿59.00
6.28
18.51
5.71
-7.46
23.04
02
NW(นครสวรรค์)
60
฿60.00
15.39
16.06
6.68
-15.77
22.36
06
NW(นครสวรรค์)
61
฿61.00
9.40
18.30
4.79
-10.53
21.96
01
PL(พิษณุโลก)
62
฿62.00
9.89
17.89
9.57
-16.02
21.32
10
PL(พิษณุโลก)
63
฿63.00
17.30
15.05
13.65
-25.47
20.54
01
MH(มุกดาหาร)
64
฿64.00
15.06
13.93
10.63
-19.34
20.28
03
MP(เมืองพล)
65
฿65.00
4.95
21.27
3.56
-9.55
20.23
04
KP(กำแพงเพชร)
66
฿66.00
14.21
15.14
9.99
-19.30
20.04
01
MP(เมืองพล)
67
฿67.00
9.79
16.81
7.74
-14.52
19.82
09
MP(เมืองพล)
68
฿68.00
9.56
18.45
7.86
-16.17
19.70
11
LP(ลำปาง)
69
฿69.00
6.67
20.08
4.97
-12.06
19.67
03
MH(มุกดาหาร)
70
฿70.00
14.80
20.44
9.51
-25.25
19.50
07
DG(มหาสารคาม)
71
฿71.00
9.97
15.63
9.27
-15.42
19.45
07
SK(สกลนคร)
72
฿72.00
12.35
16.90
9.70
-19.71
19.24
03
DG(มหาสารคาม)
73
฿73.00
12.30
13.87
9.08
-16.01
19.24
05
PL(พิษณุโลก)
74
฿74.00
9.06
17.19
7.79
-15.85
18.20
07
GS(ร้อยเอ็ด)
75
฿75.00
8.09
16.95
6.78
-13.80
18.02
02
GS(ร้อยเอ็ด)
76
฿76.00
10.09
15.43
7.07
-14.79
17.80
03
UB(อุบลราชธานี)
77
฿77.00
14.41
14.48
11.57
-22.98
17.49
08
DG(มหาสารคาม)
78
฿78.00
10.80
18.20
8.41
-19.94
17.47
03
PL(พิษณุโลก)
79
฿79.00
11.77
14.05
7.17
-16.30
16.69
03
PB(เพชรบูรณ์)
80
฿80.00
10.38
14.85
7.23
-15.96
16.50
01
NW(นครสวรรค์)
81
฿81.00
14.25
15.39
6.15
-20.05
15.74
02
KP(กำแพงเพชร)
82
฿82.00
12.01
17.21
10.48
-25.76
13.93
03
KP(กำแพงเพชร)
83
฿83.00
12.19
16.92
7.88
-23.63
13.37
03
KK(ขอนแก่น)
84
฿84.00
10.00
11.43
7.24
-15.43
13.24
02
CT(อุดร)
85
฿85.00
12.48
15.95
7.46
-22.70
13.19
06
KR(โคราช)
86
฿86.00
5.60
16.00
5.42
-15.29
11.73
04
PB(เพชรบูรณ์)
87
฿87.00
5.99
14.52
5.15
-15.95
9.71
07
KR(โคราช)
88
฿88.00
8.80
14.89
6.53
-21.69
8.52
02
PL(พิษณุโลก)
89
฿89.00
9.75
16.01
8.04
-25.41
8.38
05
NW(นครสวรรค์)
90
฿90.00
8.78
14.17
5.50
-21.67
6.79
09
SK(สกลนคร)
91
฿91.00
8.29
12.02
8.43
-22.02
6.73
05
PB(เพชรบูรณ์)
92
฿92.00
3.95
19.44
3.33
-20.52
6.20
07
MP(เมืองพล)
93
฿93.00
6.17
13.21
4.95
-18.63
5.70
06
DG(มหาสารคาม)
94
฿94.00
4.83
14.07
5.86
-20.49
4.28
02
MH(มุกดาหาร)
95
฿95.00
9.62
14.94
6.31
-27.38
3.49
02
CH(ชลบุรี)
96
฿96.00
.00
3.33
.06
.00
3.39
01
CH(ชลบุรี)
97
฿97.00
.00
2.83
.05
.00
2.88
09
PL(พิษณุโลก)
98
฿98.00
9.38
12.30
7.18
-26.77
2.10