ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 9
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
28.95
19.93
25.67
-5.59
68.96
03
LC(เลย)
2
฿2.00
25.51
19.83
22.07
-3.98
63.43
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
24.52
21.33
18.57
-1.59
62.82
04
LC(เลย)
4
฿4.00
25.46
19.94
18.24
-3.84
59.80
14
CT(อุดร)
5
฿5.00
27.91
19.15
19.81
-7.36
59.50
06
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
23.07
19.76
19.45
-4.06
58.22
04
SR(สุรินทร์)
7
฿7.00
20.96
19.08
16.05
-5.72
50.37
02
LP(ลำปาง)
8
฿8.00
17.59
21.47
11.72
-3.09
47.69
03
CT(อุดร)
9
฿9.00
21.08
21.42
13.77
-9.04
47.23
01
UB(อุบลราชธานี)
10
฿10.00
19.68
20.16
14.67
-7.48
47.03
01
UT(อุตรดิตถ์)
11
฿11.00
20.21
19.74
13.21
-8.09
45.06
03
UT(อุตรดิตถ์)
12
฿12.00
19.69
18.85
15.96
-10.04
44.46
10
CT(อุดร)
13
฿13.00
19.05
19.15
13.77
-7.69
44.28
05
SR(สุรินทร์)
14
฿14.00
21.72
17.62
15.09
-10.85
43.58
02
UT(อุตรดิตถ์)
15
฿15.00
21.51
18.75
14.67
-11.53
43.40
11
CT(อุดร)
16
฿16.00
17.79
19.19
12.15
-5.82
43.31
01
CT(อุดร)
17
฿17.00
15.90
18.53
11.57
-4.11
41.90
07
UB(อุบลราชธานี)
18
฿18.00
16.14
19.22
12.75
-6.46
41.65
06
SR(สุรินทร์)
19
฿19.00
19.25
18.73
13.31
-9.85
41.44
02
UB(อุบลราชธานี)
20
฿20.00
20.36
16.59
15.22
-11.51
40.66
08
SK(สกลนคร)
21
฿21.00
12.31
22.86
10.39
-5.42
40.13
09
DG(มหาสารคาม)
22
฿22.00
13.26
20.08
9.53
-2.97
39.90
07
LC(เลย)
23
฿23.00
15.15
18.47
13.07
-7.06
39.62
07
UT(อุตรดิตถ์)
24
฿24.00
18.53
19.87
12.80
-11.76
39.44
09
LP(ลำปาง)
25
฿25.00
14.38
21.35
11.23
-8.31
38.65
01
PB(เพชรบูรณ์)
26
฿26.00
17.89
19.61
13.43
-12.40
38.53
03
SR(สุรินทร์)
27
฿27.00
17.77
17.66
13.53
-10.76
38.20
06
UB(อุบลราชธานี)
28
฿28.00
15.34
17.59
12.65
-7.64
37.94
05
DG(มหาสารคาม)
29
฿29.00
18.12
20.73
9.82
-11.42
37.26
06
SK(สกลนคร)
30
฿30.00
15.80
19.32
14.97
-14.26
35.84
08
CT(อุดร)
31
฿31.00
17.75
16.31
9.66
-9.15
34.57
07
CT(อุดร)
32
฿32.00
12.49
18.54
10.56
-8.70
32.88
06
PL(พิษณุโลก)
33
฿33.00
10.19
21.89
7.25
-6.64
32.70
01
SR(สุรินทร์)
34
฿34.00
12.72
17.33
10.83
-8.28
32.60
01
SB(สระบุรี)
35
฿35.00
10.68
20.80
6.03
-5.74
31.77
06
KK(ขอนแก่น)
36
฿36.00
15.19
18.00
9.27
-11.22
31.24
07
PL(พิษณุโลก)
37
฿37.00
14.37
17.19
9.16
-9.57
31.15
02
SK(สกลนคร)
38
฿38.00
13.72
17.64
12.75
-13.45
30.67
01
KK(ขอนแก่น)
39
฿39.00
13.82
18.53
9.41
-11.13
30.64
08
UB(อุบลราชธานี)
40
฿40.00
17.54
19.77
11.98
-19.07
30.22
01
LP(ลำปาง)
41
฿41.00
10.16
18.54
7.67
-6.27
30.10
02
KR(โคราช)
42
฿42.00
15.27
19.52
9.44
-14.14
30.10
01
BK(บึงกาฬ)
43
฿43.00
10.71
16.82
2.43
-.19
29.77
02
SR(สุรินทร์)
44
฿44.00
17.64
15.29
13.78
-17.93
28.78
05
LC(เลย)
45
฿45.00
12.11
19.14
8.62
-11.31
28.56
05
KK(ขอนแก่น)
46
฿46.00
16.96
18.04
9.86
-16.30
28.55
04
UT(อุตรดิตถ์)
47
฿47.00
14.57
20.30
8.82
-16.17
27.52
02
PB(เพชรบูรณ์)
48
฿48.00
13.91
16.51
9.21
-12.77
26.86