ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 9
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
25.00
25.16
18.05
-8.65
59.57
LC(เลย)
2
฿2.00
21.41
24.54
16.35
-6.68
55.62
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
17.16
26.62
12.38
-4.96
51.20
CT(อุดร)
4
฿4.00
21.32
24.02
14.11
-8.58
50.88
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
20.49
22.35
15.28
-10.96
47.16
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
19.99
23.07
15.02
-12.05
46.02
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
14.75
23.18
12.39
-15.75
34.57
KK(ขอนแก่น)
8
฿8.00
15.36
22.06
9.79
-12.86
34.35
BK(บึงกาฬ)
9
฿9.00
9.96
22.09
2.39
-.11
34.32
DG(มหาสารคาม)
10
฿10.00
13.11
21.71
9.98
-13.53
31.27
PB(เพชรบูรณ์)
11
฿11.00
11.91
22.28
8.76
-14.38
28.57
PL(พิษณุโลก)
12
฿12.00
13.65
21.15
10.02
-17.76
27.06
MP(เมืองพล)
13
฿13.00
8.40
22.33
6.81
-13.62
23.92
MH(มุกดาหาร)
14
฿14.00
14.33
20.59
9.72
-25.77
18.88
NW(นครสวรรค์)
15
฿15.00
13.30
19.28
6.80
-20.66
18.71
KP(กำแพงเพชร)
16
฿16.00
12.65
21.12
9.21
-27.92
15.07
GS(ร้อยเอ็ด)
17
฿17.00
10.82
17.53
7.79
-21.42
14.71
KR(โคราช)
18
฿18.00
9.68
16.90
7.22
-26.68
7.12
CH(ชลบุรี)
19
฿19.00
.00
3.33
.06
.00
3.40
SB(สระบุรี)
20
฿20.00
10.92
18.27
6.72
-37.73
-1.81