คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
14/02/2565
08/02/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
04
NW(นครสวรรค์)
87
฿87.00
10.03
17.26
7.12
-20.45
13.96
05
NW(นครสวรรค์)
88
฿88.00
8.02
16.69
5.78
-17.24
13.25
03
DG(มหาสารคาม)
89
฿89.00
12.02
11.57
8.56
-19.12
13.03
01
KP(กำแพงเพชร)
90
฿90.00
10.02
21.57
4.73
-23.37
12.95
02
PL(พิษณุโลก)
91
฿91.00
13.03
14.46
8.76
-24.33
11.92
07
KR(โคราช)
92
฿92.00
10.01
14.42
5.63
-18.31
11.75
04
PB(เพชรบูรณ์)
93
฿93.00
7.99
14.69
5.26
-16.45
11.49
04
KP(กำแพงเพชร)
94
฿94.00
6.50
19.21
9.22
-23.95
10.98
03
PL(พิษณุโลก)
95
฿95.00
6.01
9.80
6.48
-14.24
8.05
05
KP(กำแพงเพชร)
96
฿96.00
15.05
20.99
5.78
-38.23
3.59
04
MH(มุกดาหาร)
97
฿97.00
4.01
22.93
7.24
-30.65
3.53
09
PL(พิษณุโลก)
98
฿98.00
6.02
15.56
8.69
-30.04
.23
03
KK(ขอนแก่น)
99
฿99.00
5.02
10.00
6.56
-23.87
-2.29
06
DG(มหาสารคาม)
100
฿100.00
5.00
15.51
5.54
-28.39
-2.34
09
SK(สกลนคร)
101
฿101.00
5.02
15.07
8.95
-34.54
-5.50
09
SB(สระบุรี)
102
฿102.00
7.02
9.15
6.33
-30.95
-8.45
04
SB(สระบุรี)
103
฿103.00
5.52
28.09
6.56
-51.62
-11.45
06
GS(ร้อยเอ็ด)
104
฿104.00
12.51
16.77
6.02
-58.91
-23.61
03
SB(สระบุรี)
105
฿105.00
9.01
6.83
4.91
-56.77
-36.02
03
KR(โคราช)
106
฿106.00
4.99
-6.03
3.06
-82.47
-80.45