คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
14/02/2565
08/02/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
01
SR(สุรินทร์)
43
฿43.00
13.51
22.43
11.17
-10.22
36.89
06
UB(อุบลราชธานี)
44
฿44.00
14.54
19.65
12.29
-10.41
36.07
07
KK(ขอนแก่น)
45
฿45.00
15.05
20.89
7.96
-8.95
34.95
07
CT(อุดร)
46
฿46.00
14.03
19.30
11.12
-9.63
34.82
01
KK(ขอนแก่น)
47
฿47.00
12.54
22.11
9.82
-10.05
34.42
07
LC(เลย)
48
฿48.00
10.02
20.99
11.22
-8.06
34.17
05
LC(เลย)
49
฿49.00
10.52
25.25
9.03
-10.91
33.89
04
UT(อุตรดิตถ์)
50
฿50.00
11.53
21.87
9.65
-9.49
33.56
02
PB(เพชรบูรณ์)
51
฿51.00
15.55
17.96
9.32
-9.37
33.46
01
PB(เพชรบูรณ์)
52
฿52.00
8.51
22.52
11.84
-9.74
33.13
01
NW(นครสวรรค์)
53
฿53.00
14.04
20.35
7.54
-9.08
32.85
02
KP(กำแพงเพชร)
54
฿54.00
18.03
25.85
11.50
-23.86
31.52
08
DG(มหาสารคาม)
55
฿55.00
16.00
22.94
8.65
-16.22
31.37
06
KK(ขอนแก่น)
56
฿56.00
12.04
20.73
9.78
-11.31
31.24
07
SR(สุรินทร์)
57
฿57.00
15.54
19.84
11.88
-16.08
31.18
04
GS(ร้อยเอ็ด)
58
฿58.00
21.55
23.69
7.57
-23.11
29.70
03
PB(เพชรบูรณ์)
59
฿59.00
16.02
22.16
7.86
-16.47
29.57
02
MP(เมืองพล)
60
฿60.00
8.03
23.81
7.41
-9.76
29.49
04
SK(สกลนคร)
61
฿61.00
7.02
24.32
7.65
-9.72
29.27
01
MP(เมืองพล)
62
฿62.00
12.03
22.16
7.23
-12.91
28.51
02
DG(มหาสารคาม)
63
฿63.00
13.02
20.54
8.78
-13.94
28.40
02
SK(สกลนคร)
64
฿64.00
7.50
25.30
12.34
-16.75
28.39
08
CT(อุดร)
65
฿65.00
7.51
22.77
10.19
-12.34
28.13
01
LC(เลย)
66
฿66.00
10.03
25.28
9.20
-16.73
27.78
02
MH(มุกดาหาร)
67
฿67.00
22.03
16.77
6.43
-17.78
27.45
03
UB(อุบลราชธานี)
68
฿68.00
14.04
23.33
13.30
-23.49
27.18
01
SB(สระบุรี)
69
฿69.00
2.01
21.83
6.58
-3.42
27.00
06
NW(นครสวรรค์)
70
฿70.00
6.99
19.05
5.28
-4.93
26.39
02
CT(อุดร)
71
฿71.00
18.03
20.81
8.32
-21.13
26.03
02
GS(ร้อยเอ็ด)
72
฿72.00
16.05
15.87
7.92
-14.02
25.82
03
GS(ร้อยเอ็ด)
73
฿73.00
20.06
13.62
10.10
-17.97
25.81
09
MP(เมืองพล)
74
฿74.00
10.02
23.71
7.92
-15.89
25.76
05
PL(พิษณุโลก)
75
฿75.00
9.01
21.61
8.33
-14.01
24.94
01
MH(มุกดาหาร)
76
฿76.00
16.01
18.41
10.04
-19.86
24.60
07
DG(มหาสารคาม)
77
฿77.00
12.04
19.27
9.76
-18.29
22.78
01
LP(ลำปาง)
78
฿78.00
6.51
18.99
6.23
-10.40
21.33
07
GS(ร้อยเอ็ด)
79
฿79.00
12.50
17.16
6.79
-15.98
20.47
07
SK(สกลนคร)
80
฿80.00
7.00
21.94
10.39
-19.19
20.14
05
PB(เพชรบูรณ์)
81
฿81.00
7.01
21.45
3.47
-12.44
19.49
03
KP(กำแพงเพชร)
82
฿82.00
11.04
14.92
7.52
-15.78
17.70
10
PL(พิษณุโลก)
83
฿83.00
10.02
20.37
14.44
-28.05
16.78
11
LP(ลำปาง)
84
฿84.00
2.01
20.61
4.82
-12.12
15.32
07
MP(เมืองพล)
85
฿85.00
11.02
23.63
4.69
-24.40
14.94
06
KR(โคราช)
86
฿86.00
5.50
17.47
5.71
-14.68
14.00