ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
14/02/2565
08/02/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
04
LC(เลย)
1
฿1.00
39.57
23.55
20.05
-4.19
78.98
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
30.07
23.03
25.53
-4.28
74.35
04
SR(สุรินทร์)
3
฿3.00
30.56
30.00
19.45
-6.34
73.67
03
LC(เลย)
4
฿4.00
30.09
24.46
22.86
-4.51
72.90
14
CT(อุดร)
5
฿5.00
38.04
19.53
21.48
-6.36
72.69
11
CT(อุดร)
6
฿6.00
40.00
21.92
14.39
-4.49
71.82
06
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
30.09
23.11
19.89
-3.97
69.12
05
SR(สุรินทร์)
8
฿8.00
33.08
26.38
17.56
-10.15
66.87
01
UB(อุบลราชธานี)
9
฿9.00
25.07
24.40
17.85
-4.69
62.63
08
PL(พิษณุโลก)
10
฿10.00
40.00
19.97
13.17
-10.92
62.22
04
LP(ลำปาง)
11
฿11.00
21.03
25.39
17.43
-1.82
62.03
03
CT(อุดร)
12
฿12.00
27.52
23.47
15.20
-6.42
59.77
03
SR(สุรินทร์)
13
฿13.00
27.56
24.89
16.14
-10.15
58.44
02
LP(ลำปาง)
14
฿14.00
24.55
22.86
12.55
-2.86
57.10
01
UT(อุตรดิตถ์)
15
฿15.00
24.08
21.68
14.00
-6.01
53.75
07
UT(อุตรดิตถ์)
16
฿16.00
23.06
25.81
14.56
-9.81
53.62
07
PL(พิษณุโลก)
17
฿17.00
32.10
18.87
10.69
-9.51
52.15
03
UT(อุตรดิตถ์)
18
฿18.00
21.04
23.16
17.02
-9.42
51.80
02
KR(โคราช)
19
฿19.00
29.10
20.81
11.92
-11.04
50.79
05
DG(มหาสารคาม)
20
฿20.00
22.52
22.50
11.72
-6.65
50.09
02
NW(นครสวรรค์)
21
฿21.00
31.08
19.23
9.19
-9.90
49.60
02
UT(อุตรดิตถ์)
22
฿22.00
18.06
24.44
16.15
-10.50
48.15
09
DG(มหาสารคาม)
23
฿23.00
18.55
23.41
9.23
-3.15
48.04
06
PL(พิษณุโลก)
24
฿24.00
18.05
24.21
8.25
-3.82
46.69
09
LP(ลำปาง)
25
฿25.00
18.04
21.92
12.41
-6.16
46.21
08
SK(สกลนคร)
26
฿26.00
13.03
25.41
10.48
-3.62
45.30
07
UB(อุบลราชธานี)
27
฿27.00
18.03
20.01
12.40
-5.41
45.03
03
MH(มุกดาหาร)
28
฿28.00
23.04
22.05
11.28
-12.47
43.90
05
KK(ขอนแก่น)
29
฿29.00
22.02
21.47
10.88
-10.80
43.57
01
CT(อุดร)
30
฿30.00
21.56
17.39
11.95
-7.41
43.49
10
CT(อุดร)
31
฿31.00
15.55
22.34
13.41
-7.83
43.47
01
BK(บึงกาฬ)
32
฿32.00
18.05
20.95
5.24
-.87
43.37
06
SR(สุรินทร์)
33
฿33.00
11.52
23.64
13.37
-8.47
40.06
06
SK(สกลนคร)
34
฿34.00
17.06
21.43
13.93
-12.58
39.84
08
UB(อุบลราชธานี)
35
฿35.00
9.52
24.06
12.37
-6.40
39.55
05
SK(สกลนคร)
36
฿36.00
24.07
22.62
12.43
-19.69
39.43
02
BK(บึงกาฬ)
37
฿37.00
11.01
24.48
3.59
.00
39.08
02
SR(สุรินทร์)
38
฿38.00
21.55
21.32
13.15
-17.12
38.90
03
MP(เมืองพล)
39
฿39.00
11.01
25.77
4.08
-2.81
38.05
01
PL(พิษณุโลก)
40
฿40.00
16.98
24.08
9.93
-13.36
37.63
02
UB(อุบลราชธานี)
41
฿41.00
19.05
16.81
14.83
-13.31
37.38
06
SB(สระบุรี)
42
฿42.00
15.54
22.30
8.35
-8.85
37.34