ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
14/02/2565
08/02/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
25.78
28.55
19.07
-7.21
66.19
LC(เลย)
2
฿2.00
22.91
29.19
16.54
-7.50
61.14
SR(สุรินทร์)
3
฿3.00
25.03
30.00
16.77
-10.98
60.82
CT(อุดร)
4
฿4.00
26.33
25.55
15.15
-8.59
58.44
LP(ลำปาง)
5
฿5.00
16.49
27.85
12.22
-4.95
51.61
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
19.09
26.15
15.82
-10.21
50.85
BK(บึงกาฬ)
7
฿7.00
16.60
27.35
5.04
-.53
48.46
PL(พิษณุโลก)
8
฿8.00
20.24
23.23
11.27
-16.16
38.58
KK(ขอนแก่น)
9
฿9.00
15.24
23.80
10.28
-12.48
36.84
SK(สกลนคร)
10
฿10.00
13.18
27.27
12.43
-16.20
36.68
DG(มหาสารคาม)
11
฿11.00
16.19
23.95
10.16
-13.76
36.54
NW(นครสวรรค์)
12
฿12.00
16.04
22.76
7.98
-12.28
34.50
MP(เมืองพล)
13
฿13.00
11.91
28.91
7.16
-13.54
34.44
MH(มุกดาหาร)
14
฿14.00
18.60
24.66
10.00
-19.52
33.74
PB(เพชรบูรณ์)
15
฿15.00
12.59
24.51
8.63
-12.15
33.58
GS(ร้อยเอ็ด)
16
฿16.00
18.89
20.85
8.78
-23.00
25.52
KP(กำแพงเพชร)
17
฿17.00
13.86
25.35
8.86
-24.23
23.84
KR(โคราช)
18
฿18.00
14.17
17.61
7.52
-23.27
16.03
SB(สระบุรี)
19
฿19.00
8.94
21.60
7.48
-27.23
10.79