คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 1
01
KP(กำแพงเพชร)
98
฿98.00
3.78
3.05
5.73
-35.67
-23.11
04
MH(มุกดาหาร)
99
฿99.00
4.85
1.50
7.13
-36.82
-23.34
02
MH(มุกดาหาร)
100
฿100.00
4.06
2.96
6.33
-41.05
-27.70
05
KP(กำแพงเพชร)
101
฿101.00
2.97
2.16
7.02
-42.31
-30.16
09
SB(สระบุรี)
102
฿102.00
8.94
-.26
3.59
-48.83
-36.56
03
SB(สระบุรี)
103
฿103.00
4.06
-1.66
3.60
-55.57
-49.57
03
KR(โคราช)
104
฿104.00
2.16
1.13
4.72
-70.25
-62.24
04
SB(สระบุรี)
105
฿105.00
10.53
.46
6.65
-99.94
-82.30