คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 1
08
PL(พิษณุโลก)
49
฿49.00
12.97
2.83
8.28
-18.55
5.53
01
KK(ขอนแก่น)
50
฿50.00
8.36
2.61
8.05
-13.64
5.38
01
LC(เลย)
51
฿51.00
9.77
3.18
9.21
-16.93
5.23
02
UT(อุตรดิตถ์)
52
฿52.00
4.33
2.47
12.07
-13.75
5.12
03
UB(อุบลราชธานี)
53
฿53.00
15.66
1.88
11.56
-24.01
5.09
04
SK(สกลนคร)
54
฿54.00
13.25
2.99
7.45
-19.24
4.45
02
MP(เมืองพล)
55
฿55.00
1.08
3.06
5.53
-5.66
4.01
01
PB(เพชรบูรณ์)
56
฿56.00
8.65
2.76
12.18
-19.79
3.80
07
SK(สกลนคร)
57
฿57.00
12.14
1.97
8.48
-18.87
3.72
04
KP(กำแพงเพชร)
58
฿58.00
7.03
2.02
9.25
-14.61
3.69
07
KK(ขอนแก่น)
59
฿59.00
4.84
2.78
6.38
-10.51
3.49
07
MP(เมืองพล)
60
฿60.00
5.14
2.55
5.05
-9.61
3.13
05
PL(พิษณุโลก)
60
฿60.00
6.45
2.88
8.26
-14.46
3.13
02
CT(อุดร)
61
฿61.00
15.09
2.17
6.99
-21.62
2.63
07
DG(มหาสารคาม)
62
฿62.00
4.32
2.12
7.78
-11.63
2.59
09
MP(เมืองพล)
63
฿63.00
4.88
2.48
7.66
-12.49
2.53
02
NW(นครสวรรค์)
64
฿64.00
12.98
2.64
6.35
-19.78
2.19
02
KP(กำแพงเพชร)
65
฿65.00
12.43
2.62
10.66
-24.12
1.59
06
PL(พิษณุโลก)
66
฿66.00
3.78
3.64
6.01
-12.02
1.41
03
PB(เพชรบูรณ์)
67
฿67.00
7.01
2.43
6.29
-14.40
1.33
05
DG(มหาสารคาม)
68
฿68.00
9.97
3.31
7.96
-20.14
1.10
07
GS(ร้อยเอ็ด)
69
฿69.00
7.56
3.14
6.75
-16.46
.99
02
KR(โคราช)
70
฿70.00
9.70
2.97
9.29
-22.28
-.32
11
LP(ลำปาง)
71
฿71.00
5.12
2.91
4.09
-12.49
-.37
05
KK(ขอนแก่น)
72
฿72.00
7.01
2.55
8.60
-18.93
-.77
03
MP(เมืองพล)
73
฿73.00
3.25
2.65
3.38
-10.11
-.83
06
KR(โคราช)
74
฿74.00
5.94
3.14
5.52
-15.64
-1.04
10
PL(พิษณุโลก)
75
฿75.00
6.50
1.71
11.67
-21.00
-1.12
03
DG(มหาสารคาม)
76
฿76.00
1.62
2.55
8.88
-14.20
-1.15
06
SB(สระบุรี)
77
฿77.00
12.68
2.83
6.37
-23.25
-1.37
02
PB(เพชรบูรณ์)
78
฿78.00
4.86
2.74
7.76
-16.75
-1.39
02
GS(ร้อยเอ็ด)
79
฿79.00
5.67
3.05
6.37
-16.90
-1.81
06
NW(นครสวรรค์)
80
฿80.00
7.54
2.75
3.63
-16.06
-2.14
06
DG(มหาสารคาม)
81
฿81.00
3.78
3.03
6.22
-16.21
-3.18
08
DG(มหาสารคาม)
82
฿82.00
7.83
2.53
8.53
-23.36
-4.47
04
PB(เพชรบูรณ์)
83
฿83.00
3.78
3.29
4.68
-17.40
-5.65
02
PL(พิษณุโลก)
84
฿84.00
9.72
2.46
7.27
-25.69
-6.24
04
UT(อุตรดิตถ์)
85
฿85.00
10.84
2.97
7.41
-28.90
-7.68
05
NW(นครสวรรค์)
86
฿86.00
6.49
2.33
5.35
-23.47
-9.30
04
GS(ร้อยเอ็ด)
87
฿87.00
6.77
1.45
5.53
-23.59
-9.84
08
UB(อุบลราชธานี)
88
฿88.00
7.83
2.64
9.62
-30.97
-10.88
03
PL(พิษณุโลก)
89
฿89.00
5.41
2.62
5.76
-24.85
-11.06
05
PB(เพชรบูรณ์)
90
฿90.00
5.40
3.78
3.52
-25.90
-13.20
09
PL(พิษณุโลก)
91
฿91.00
7.01
2.37
6.46
-29.64
-13.80
07
KR(โคราช)
92
฿92.00
2.71
2.65
6.24
-25.80
-14.20
01
NW(นครสวรรค์)
93
฿93.00
3.77
2.08
5.28
-29.27
-18.14
03
KP(กำแพงเพชร)
94
฿94.00
4.86
2.34
6.41
-35.10
-21.49
04
NW(นครสวรรค์)
95
฿95.00
12.67
1.82
6.10
-42.51
-21.92
06
GS(ร้อยเอ็ด)
96
฿96.00
2.16
.69
4.13
-29.22
-22.24
03
MH(มุกดาหาร)
97
฿97.00
9.46
3.57
9.67
-45.73
-23.03