คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
13/12/2564
01/12/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
05
NW(นครสวรรค์)
87
฿87.00
6.49
2.33
5.35
-23.47
-9.30
04
GS(ร้อยเอ็ด)
88
฿88.00
6.77
1.45
5.53
-23.59
-9.84
08
UB(อุบลราชธานี)
89
฿89.00
7.83
2.64
9.62
-30.97
-10.88
03
PL(พิษณุโลก)
90
฿90.00
5.41
2.62
5.76
-24.85
-11.06
05
PB(เพชรบูรณ์)
91
฿91.00
5.40
3.78
3.52
-25.90
-13.20
09
PL(พิษณุโลก)
92
฿92.00
7.01
2.37
6.46
-29.64
-13.80
07
KR(โคราช)
93
฿93.00
2.71
2.65
6.24
-25.80
-14.20
01
NW(นครสวรรค์)
94
฿94.00
3.77
2.08
5.28
-29.27
-18.14
03
KP(กำแพงเพชร)
95
฿95.00
4.86
2.34
6.41
-35.10
-21.49
04
NW(นครสวรรค์)
96
฿96.00
12.67
1.82
6.10
-42.51
-21.92
06
GS(ร้อยเอ็ด)
97
฿97.00
2.16
.69
4.13
-29.22
-22.24
03
MH(มุกดาหาร)
98
฿98.00
9.46
3.57
9.67
-45.73
-23.03
01
KP(กำแพงเพชร)
99
฿99.00
3.78
3.05
5.73
-35.67
-23.11
04
MH(มุกดาหาร)
100
฿100.00
4.85
1.50
7.13
-36.82
-23.35
02
MH(มุกดาหาร)
101
฿101.00
4.06
2.96
6.33
-41.05
-27.70
05
KP(กำแพงเพชร)
102
฿102.00
2.97
2.16
7.02
-42.31
-30.16
09
SB(สระบุรี)
103
฿103.00
8.94
-.26
3.59
-48.83
-36.56
03
SB(สระบุรี)
104
฿104.00
4.06
-1.66
3.60
-55.57
-49.57
03
KR(โคราช)
105
฿105.00
2.16
1.13
4.72
-70.25
-62.24
04
SB(สระบุรี)
106
฿106.00
10.53
.46
6.65
-99.94
-82.30