คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
13/12/2564
01/12/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
03
GS(ร้อยเอ็ด)
43
฿43.00
13.51
2.81
8.12
-16.43
8.01
01
SB(สระบุรี)
44
฿44.00
9.44
3.49
5.41
-11.18
7.16
01
MP(เมืองพล)
45
฿45.00
7.03
2.30
7.79
-9.98
7.14
07
PL(พิษณุโลก)
46
฿46.00
7.55
2.76
7.14
-10.50
6.95
07
SR(สุรินทร์)
47
฿47.00
2.69
2.47
10.53
-9.74
5.95
05
LC(เลย)
48
฿48.00
5.39
3.14
7.67
-10.47
5.73
08
PL(พิษณุโลก)
49
฿49.00
12.97
2.83
8.28
-18.55
5.53
01
KK(ขอนแก่น)
50
฿50.00
8.36
2.61
8.05
-13.64
5.38
01
LC(เลย)
51
฿51.00
9.77
3.18
9.21
-16.93
5.23
02
UT(อุตรดิตถ์)
52
฿52.00
4.33
2.47
12.07
-13.75
5.12
03
UB(อุบลราชธานี)
53
฿53.00
15.66
1.88
11.56
-24.01
5.09
04
SK(สกลนคร)
54
฿54.00
13.25
2.99
7.45
-19.24
4.45
02
MP(เมืองพล)
55
฿55.00
1.08
3.06
5.53
-5.66
4.01
01
PB(เพชรบูรณ์)
56
฿56.00
8.65
2.76
12.18
-19.79
3.80
07
SK(สกลนคร)
57
฿57.00
12.14
1.97
8.48
-18.87
3.72
04
KP(กำแพงเพชร)
58
฿58.00
7.03
2.02
9.25
-14.61
3.69
07
KK(ขอนแก่น)
59
฿59.00
4.84
2.78
6.38
-10.51
3.49
07
MP(เมืองพล)
60
฿60.00
5.14
2.55
5.05
-9.61
3.13
05
PL(พิษณุโลก)
61
฿61.00
6.45
2.88
8.26
-14.46
3.13
02
CT(อุดร)
62
฿62.00
15.09
2.17
6.99
-21.62
2.63
07
DG(มหาสารคาม)
63
฿63.00
4.32
2.12
7.78
-11.63
2.59
09
MP(เมืองพล)
64
฿64.00
4.88
2.48
7.66
-12.49
2.53
02
NW(นครสวรรค์)
65
฿65.00
12.98
2.64
6.35
-19.78
2.19
02
KP(กำแพงเพชร)
66
฿66.00
12.43
2.62
10.66
-24.12
1.59
06
PL(พิษณุโลก)
67
฿67.00
3.78
3.64
6.01
-12.02
1.41
03
PB(เพชรบูรณ์)
68
฿68.00
7.01
2.43
6.29
-14.40
1.33
05
DG(มหาสารคาม)
69
฿69.00
9.97
3.31
7.96
-20.14
1.10
07
GS(ร้อยเอ็ด)
70
฿70.00
7.56
3.14
6.75
-16.46
.99
02
KR(โคราช)
71
฿71.00
9.70
2.97
9.29
-22.28
-.32
11
LP(ลำปาง)
72
฿72.00
5.12
2.91
4.09
-12.49
-.37
05
KK(ขอนแก่น)
73
฿73.00
7.01
2.55
8.60
-18.93
-.77
03
MP(เมืองพล)
74
฿74.00
3.25
2.65
3.38
-10.11
-.83
06
KR(โคราช)
75
฿75.00
5.94
3.14
5.52
-15.64
-1.04
10
PL(พิษณุโลก)
76
฿76.00
6.50
1.71
11.67
-21.00
-1.12
03
DG(มหาสารคาม)
77
฿77.00
1.62
2.55
8.88
-14.20
-1.15
06
SB(สระบุรี)
78
฿78.00
12.68
2.83
6.37
-23.25
-1.37
02
PB(เพชรบูรณ์)
79
฿79.00
4.86
2.74
7.76
-16.75
-1.39
02
GS(ร้อยเอ็ด)
80
฿80.00
5.67
3.05
6.37
-16.90
-1.81
06
NW(นครสวรรค์)
81
฿81.00
7.54
2.75
3.63
-16.06
-2.14
06
DG(มหาสารคาม)
82
฿82.00
3.78
3.03
6.22
-16.21
-3.18
08
DG(มหาสารคาม)
83
฿83.00
7.83
2.53
8.53
-23.36
-4.47
04
PB(เพชรบูรณ์)
84
฿84.00
3.78
3.29
4.68
-17.40
-5.65
02
PL(พิษณุโลก)
85
฿85.00
9.72
2.46
7.27
-25.69
-6.25
04
UT(อุตรดิตถ์)
86
฿86.00
10.84
2.97
7.41
-28.90
-7.68