ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
13/12/2564
01/12/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
14
CT(อุดร)
1
฿1.00
31.29
3.34
17.59
-8.48
43.74
10
CT(อุดร)
2
฿2.00
27.01
2.82
14.34
-8.65
35.52
04
SR(สุรินทร์)
3
฿3.00
17.86
2.99
15.52
-2.83
33.54
04
LC(เลย)
4
฿4.00
16.47
3.51
16.78
-3.39
33.37
04
LP(ลำปาง)
5
฿5.00
11.37
3.65
17.17
-1.35
30.84
05
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
12.99
3.26
21.63
-7.27
30.61
02
CH(ชลบุรี)
7
฿7.00
.00
30.00
.21
.00
30.21
02
UB(อุบลราชธานี)
8
฿8.00
21.59
2.85
15.15
-10.42
29.17
03
LC(เลย)
9
฿9.00
9.75
3.28
19.13
-3.65
28.51
03
UT(อุตรดิตถ์)
10
฿10.00
18.94
3.21
15.22
-9.31
28.06
01
CH(ชลบุรี)
11
฿11.00
.00
25.45
.25
.00
25.70
06
SK(สกลนคร)
12
฿12.00
19.71
3.17
15.20
-13.14
24.94
06
UT(อุตรดิตถ์)
13
฿13.00
7.57
3.10
15.64
-4.87
21.44
05
SR(สุรินทร์)
14
฿14.00
11.10
2.78
14.70
-7.32
21.26
06
UB(อุบลราชธานี)
15
฿15.00
11.90
3.25
11.99
-5.95
21.19
11
CT(อุดร)
16
฿16.00
11.61
2.98
11.14
-4.96
20.77
07
UB(อุบลราชธานี)
17
฿17.00
12.17
3.10
12.29
-8.19
19.37
07
CT(อุดร)
18
฿18.00
15.91
3.12
9.68
-9.83
18.88
01
SR(สุรินทร์)
19
฿19.00
10.81
3.42
11.22
-7.31
18.14
03
CT(อุดร)
20
฿20.00
14.87
3.25
11.96
-12.51
17.57
07
LC(เลย)
21
฿21.00
7.83
3.26
11.73
-5.60
17.22
01
CT(อุดร)
22
฿22.00
5.95
3.21
9.53
-2.67
16.02
06
SR(สุรินทร์)
23
฿23.00
7.84
2.88
13.31
-9.24
14.79
01
LP(ลำปาง)
24
฿24.00
7.04
3.15
7.54
-3.63
14.10
01
MH(มุกดาหาร)
25
฿25.00
16.77
3.39
11.45
-18.16
13.45
09
DG(มหาสารคาม)
26
฿26.00
3.25
3.34
8.98
-2.28
13.29
01
PL(พิษณุโลก)
27
฿27.00
15.12
2.77
9.80
-14.77
12.92
03
SR(สุรินทร์)
28
฿28.00
7.85
2.96
12.98
-10.91
12.88
08
SK(สกลนคร)
29
฿29.00
10.00
3.63
9.50
-10.26
12.87
02
SK(สกลนคร)
30
฿30.00
10.55
2.44
11.30
-11.43
12.86
05
SK(สกลนคร)
31
฿31.00
17.30
1.77
10.21
-16.89
12.39
09
LP(ลำปาง)
32
฿32.00
12.17
3.81
10.00
-14.05
11.93
01
UB(อุบลราชธานี)
33
฿33.00
8.10
3.40
13.10
-13.74
10.86
01
UT(อุตรดิตถ์)
34
฿34.00
5.95
3.34
11.72
-10.17
10.84
07
UT(อุตรดิตถ์)
35
฿35.00
8.39
2.25
10.01
-10.01
10.64
02
LP(ลำปาง)
36
฿36.00
1.62
3.71
9.39
-4.58
10.14
06
KK(ขอนแก่น)
37
฿37.00
11.89
2.65
8.17
-12.97
9.74
03
KK(ขอนแก่น)
38
฿38.00
10.55
2.81
8.16
-11.84
9.68
02
SR(สุรินทร์)
39
฿39.00
7.85
2.25
13.12
-13.89
9.33
02
DG(มหาสารคาม)
40
฿40.00
6.48
2.55
8.41
-8.75
8.69
08
CT(อุดร)
41
฿41.00
7.58
2.84
7.25
-9.50
8.17
09
SK(สกลนคร)
42
฿42.00
11.35
1.83
7.47
-12.61
8.04