ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
13/12/2564
01/12/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
CH(ชลบุรี)
1
฿1.00
.00
30.00
.26
.00
30.26
CT(อุดร)
2
฿2.00
18.47
3.31
12.64
-9.19
25.23
LC(เลย)
3
฿3.00
11.25
3.62
14.75
-6.58
23.04
SR(สุรินทร์)
4
฿4.00
10.78
3.08
14.92
-8.65
20.13
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
11.26
3.28
15.30
-10.34
19.50
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
14.71
3.13
14.04
-14.84
17.04
LP(ลำปาง)
7
฿7.00
8.53
3.89
11.01
-6.42
17.01
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
15.40
2.80
11.37
-14.27
15.30
KK(ขอนแก่น)
9
฿9.00
9.75
2.93
8.99
-13.73
7.94
DG(มหาสารคาม)
10
฿10.00
6.08
3.02
9.27
-13.40
4.97
MP(เมืองพล)
11
฿11.00
4.88
2.81
6.72
-9.80
4.61
PL(พิษณุโลก)
12
฿12.00
9.46
2.83
8.97
-18.79
2.47
PB(เพชรบูรณ์)
13
฿13.00
6.79
3.13
7.87
-18.32
-.53
GS(ร้อยเอ็ด)
14
฿14.00
8.16
2.54
7.06
-20.07
-2.31
NW(นครสวรรค์)
15
฿15.00
9.93
2.50
6.11
-27.82
-9.28
KP(กำแพงเพชร)
16
฿16.00
7.10
2.63
8.93
-28.22
-9.56
MH(มุกดาหาร)
17
฿17.00
10.04
3.19
9.88
-33.19
-10.08
KR(โคราช)
18
฿18.00
5.86
2.78
7.36
-32.05
-16.05
SB(สระบุรี)
19
฿19.00
10.44
.99
5.86
-48.08
-30.79