ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 2
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
23.75
20.83
23.60
-3.41
64.78
03
LC(เลย)
2
฿2.00
20.07
21.29
26.78
-4.83
63.31
04
LC(เลย)
3
฿3.00
25.60
18.13
20.17
-3.51
60.39
04
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
19.56
22.91
19.16
-2.16
59.46
03
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
21.79
19.84
20.17
-5.17
56.63
10
CT(อุดร)
6
฿6.00
12.76
24.75
13.71
-2.49
48.72
07
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
18.05
21.43
16.15
-7.00
48.63
09
LP(ลำปาง)
8
฿8.00
15.90
21.85
14.31
-3.65
48.41
02
DG(มหาสารคาม)
9
฿9.00
25.37
16.73
13.76
-8.43
47.43
03
SR(สุรินทร์)
10
฿10.00
15.99
19.87
15.49
-7.57
43.78
07
UB(อุบลราชธานี)
11
฿11.00
18.51
20.61
14.01
-9.65
43.47
04
UT(อุตรดิตถ์)
12
฿12.00
23.58
20.07
10.88
-11.83
42.70
06
UT(อุตรดิตถ์)
13
฿13.00
21.12
17.50
16.53
-12.99
42.15
11
CT(อุดร)
14
฿14.00
15.88
19.54
12.54
-5.95
42.01
08
UB(อุบลราชธานี)
15
฿15.00
16.56
20.28
13.60
-10.49
39.94
04
SR(สุรินทร์)
16
฿16.00
17.75
20.48
13.67
-12.12
39.78
01
SR(สุรินทร์)
17
฿17.00
23.50
15.31
11.12
-10.24
39.69
02
UT(อุตรดิตถ์)
18
฿18.00
13.93
21.48
14.31
-10.57
39.15
03
KB(กบินทร์บุรี)
19
฿19.00
15.17
18.30
9.45
-3.81
39.11
05
SK(สกลนคร)
20
฿20.00
22.16
15.03
12.77
-10.93
39.02
01
PB(เพชรบูรณ์)
21
฿21.00
7.10
27.14
13.88
-9.43
38.69
02
SR(สุรินทร์)
22
฿22.00
20.67
16.79
14.61
-13.78
38.29
09
SK(สกลนคร)
23
฿23.00
21.01
17.07
10.70
-10.93
37.85
09
DG(มหาสารคาม)
24
฿24.00
17.11
19.81
10.01
-9.10
37.83
05
DG(มหาสารคาม)
25
฿25.00
16.95
17.67
13.83
-10.95
37.49
04
SK(สกลนคร)
26
฿26.00
9.95
20.28
11.61
-4.80
37.03
08
SK(สกลนคร)
27
฿27.00
18.85
17.93
10.07
-10.68
36.16
01
CT(อุดร)
28
฿28.00
13.72
21.71
11.16
-11.69
34.89
02
UB(อุบลราชธานี)
29
฿29.00
18.62
19.30
13.91
-16.95
34.88
10
PL(พิษณุโลก)
30
฿30.00
21.52
11.80
14.89
-13.54
34.67
02
LP(ลำปาง)
31
฿31.00
7.28
20.25
12.76
-6.02
34.27
02
SK(สกลนคร)
32
฿32.00
15.35
16.96
13.18
-11.26
34.24
03
CT(อุดร)
33
฿33.00
11.24
17.83
14.30
-9.82
33.54
06
UB(อุบลราชธานี)
34
฿34.00
14.22
16.99
12.68
-12.09
31.80
03
UB(อุบลราชธานี)
35
฿35.00
12.89
17.48
12.16
-10.97
31.55
07
LC(เลย)
36
฿36.00
13.24
17.82
12.46
-12.11
31.40
03
PB(เพชรบูรณ์)
37
฿37.00
12.21
21.98
8.96
-12.04
31.10
05
SR(สุรินทร์)
38
฿38.00
6.69
17.55
15.11
-8.28
31.06
02
KP(กำแพงเพชร)
39
฿39.00
11.82
14.84
10.98
-6.93
30.72
01
KB(กบินทร์บุรี)
40
฿40.00
6.02
20.49
4.85
-1.21
30.15
01
UT(อุตรดิตถ์)
41
฿41.00
6.57
18.17
13.02
-7.79
29.97
01
LP(ลำปาง)
42
฿42.00
7.90
21.32
7.03
-6.43
29.83
14
CT(อุดร)
43
฿43.00
8.08
16.27
19.72
-14.34
29.73
02
CT(อุดร)
44
฿44.00
8.68
21.74
9.02
-9.76
29.68
02
PB(เพชรบูรณ์)
45
฿45.00
10.11
20.10
7.43
-8.21
29.42
01
KK(ขอนแก่น)
46
฿46.00
15.59
17.33
11.43
-15.54
28.80
01
MH(มุกดาหาร)
47
฿47.00
11.17
20.06
8.89
-11.33
28.78
06
SR(สุรินทร์)
48
฿48.00
14.37
19.41
13.41
-19.37
27.82