ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 2
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
21.03
23.98
18.72
-7.76
55.97
LC(เลย)
2
฿2.00
18.27
23.17
17.73
-9.14
50.02
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
13.46
25.73
13.45
-4.37
48.26
SR(สุรินทร์)
4
฿4.00
17.96
21.80
15.22
-12.03
42.95
UB(อุบลราชธานี)
5
฿5.00
17.16
22.39
14.91
-12.89
41.57
SK(สกลนคร)
6
฿6.00
18.51
18.65
12.88
-11.69
38.34
CT(อุดร)
7
฿7.00
11.96
22.50
14.23
-11.66
37.03
DG(มหาสารคาม)
8
฿8.00
18.87
20.08
11.41
-13.92
36.44
PB(เพชรบูรณ์)
9
฿9.00
8.72
28.17
9.82
-12.27
34.44
KB(กบินทร์บุรี)
10
฿10.00
9.69
17.33
6.93
-6.85
27.10
KP(กำแพงเพชร)
11
฿11.00
9.00
17.91
9.18
-11.82
24.27
PL(พิษณุโลก)
12
฿12.00
16.36
16.92
10.47
-20.41
23.34
BK(บึงกาฬ)
13
฿13.00
10.24
16.69
6.65
-17.13
16.45
KK(ขอนแก่น)
14
฿14.00
9.33
16.56
10.89
-20.63
16.14
MH(มุกดาหาร)
15
฿15.00
9.58
19.25
7.79
-20.50
16.12
MP(เมืองพล)
16
฿16.00
7.25
16.10
6.86
-15.84
14.37
KR(โคราช)
17
฿17.00
6.31
17.31
7.28
-18.10
12.80
GS(ร้อยเอ็ด)
18
฿18.00
7.59
19.27
6.83
-28.19
5.50
SB(สระบุรี)
19
฿19.00
10.73
9.61
9.31
-32.21
-2.57
NW(นครสวรรค์)
20
฿20.00
9.03
15.06
9.47
-39.51
-5.97