ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
13/06/2565
07/06/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
04
LC(เลย)
1
฿1.00
40.00
15.28
22.87
-3.76
74.39
03
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
36.76
15.78
21.66
-5.37
68.83
05
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
31.42
15.96
24.33
-3.62
68.09
03
LC(เลย)
4
฿4.00
20.26
16.98
28.22
-5.15
60.31
02
DG(มหาสารคาม)
5
฿5.00
38.36
14.21
14.67
-8.37
58.87
06
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
37.30
14.76
18.19
-11.93
58.32
05
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
40.00
12.90
14.57
-10.32
57.15
09
LP(ลำปาง)
8
฿8.00
29.29
15.16
14.89
-3.83
55.51
04
LP(ลำปาง)
9
฿9.00
18.10
16.88
18.81
-2.31
51.48
07
UT(อุตรดิตถ์)
10
฿10.00
21.30
19.71
17.38
-6.93
51.46
01
PB(เพชรบูรณ์)
11
฿11.00
11.72
30.00
15.82
-8.75
48.79
04
UT(อุตรดิตถ์)
12
฿12.00
29.85
16.13
11.69
-11.53
46.14
10
CT(อุดร)
13
฿13.00
14.37
19.49
13.87
-2.10
45.63
09
SK(สกลนคร)
14
฿14.00
30.84
13.11
10.62
-10.12
44.45
08
UB(อุบลราชธานี)
15
฿15.00
21.32
17.32
15.14
-10.44
43.34
02
SK(สกลนคร)
16
฿16.00
24.50
13.34
13.52
-11.26
40.10
03
SR(สุรินทร์)
17
฿17.00
16.51
15.37
15.67
-7.63
39.92
06
SR(สุรินทร์)
18
฿18.00
28.74
15.04
13.97
-18.05
39.70
01
LC(เลย)
19
฿19.00
26.65
17.78
11.98
-17.03
39.38
09
DG(มหาสารคาม)
20
฿20.00
21.84
16.09
10.48
-9.05
39.36
03
KB(กบินทร์บุรี)
21
฿21.00
19.19
14.37
9.71
-4.08
39.19
07
UB(อุบลราชธานี)
22
฿22.00
19.68
15.45
13.57
-9.55
39.15
11
CT(อุดร)
23
฿23.00
18.09
15.06
11.88
-6.37
38.66
05
DG(มหาสารคาม)
24
฿24.00
23.41
12.87
13.52
-11.26
38.54
02
UT(อุตรดิตถ์)
25
฿25.00
19.21
14.55
13.97
-10.10
37.63
07
LC(เลย)
26
฿26.00
20.23
16.35
12.89
-12.18
37.29
01
CT(อุดร)
27
฿27.00
21.24
16.30
10.17
-11.46
36.25
03
PB(เพชรบูรณ์)
28
฿28.00
17.02
20.86
9.47
-11.14
36.21
06
UB(อุบลราชธานี)
29
฿29.00
19.71
14.64
13.33
-12.43
35.25
02
LP(ลำปาง)
30
฿30.00
9.59
16.14
12.79
-6.40
32.12
01
SR(สุรินทร์)
31
฿31.00
19.17
12.21
10.94
-10.50
31.82
05
SR(สุรินทร์)
32
฿32.00
9.06
15.58
15.90
-8.85
31.69
01
UT(อุตรดิตถ์)
33
฿33.00
10.66
15.50
13.62
-8.22
31.56
02
SR(สุรินทร์)
34
฿34.00
16.50
13.62
14.81
-13.66
31.27
02
PB(เพชรบูรณ์)
35
฿35.00
12.78
18.54
7.94
-8.10
31.16
08
SK(สกลนคร)
36
฿36.00
15.43
16.13
9.78
-10.92
30.42
01
KK(ขอนแก่น)
37
฿37.00
21.29
13.28
11.38
-15.56
30.39
07
DG(มหาสารคาม)
38
฿38.00
26.63
11.06
10.10
-17.47
30.32
02
CT(อุดร)
39
฿39.00
11.17
19.27
8.95
-9.81
29.58
04
SK(สกลนคร)
40
฿40.00
6.92
16.19
11.41
-5.10
29.42
01
MH(มุกดาหาร)
41
฿41.00
14.91
16.13
9.61
-11.45
29.20
05
KP(กำแพงเพชร)
42
฿42.00
13.87
14.73
7.25
-7.93
27.92