ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
13/06/2565
07/06/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
30.45
21.29
19.73
-7.70
63.77
LC(เลย)
2
฿2.00
25.32
22.20
19.44
-9.16
57.80
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
15.58
21.46
13.25
-4.31
45.98
SK(สกลนคร)
4
฿4.00
24.59
17.10
13.24
-11.60
43.33
DG(มหาสารคาม)
5
฿5.00
26.52
17.78
11.78
-13.86
42.22
SR(สุรินทร์)
6
฿6.00
18.25
19.42
15.41
-12.20
40.88
UB(อุบลราชธานี)
7
฿7.00
18.87
19.86
15.16
-13.21
40.68
PB(เพชรบูรณ์)
8
฿8.00
10.95
30.00
10.50
-12.01
39.44
CT(อุดร)
9
฿9.00
13.29
19.78
13.89
-11.98
34.98
KP(กำแพงเพชร)
10
฿10.00
14.00
14.38
9.78
-12.07
26.09
KB(กบินทร์บุรี)
11
฿11.00
9.94
15.23
6.95
-7.56
24.56
PL(พิษณุโลก)
12
฿12.00
17.70
15.02
10.67
-20.51
22.88
KK(ขอนแก่น)
13
฿13.00
15.83
14.90
11.26
-20.85
21.14
MH(มุกดาหาร)
14
฿14.00
12.79
19.44
8.26
-20.75
19.74
BK(บึงกาฬ)
15
฿15.00
10.74
14.70
6.72
-17.57
14.59
KR(โคราช)
16
฿16.00
7.31
15.03
7.27
-18.79
10.82
MP(เมืองพล)
17
฿17.00
5.72
14.25
6.73
-17.22
9.48
GS(ร้อยเอ็ด)
18
฿18.00
9.25
15.78
6.95
-28.12
3.86
SB(สระบุรี)
19
฿19.00
15.09
8.23
9.64
-33.41
-.45
NW(นครสวรรค์)
20
฿20.00
14.37
12.66
9.76
-40.59
-3.80