ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 6
03
LC(เลย)
1
฿1.00
28.41
21.10
25.74
-4.89
70.34
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
27.51
19.65
24.05
-4.25
66.95
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
25.59
21.77
20.57
-2.59
65.34
04
LC(เลย)
4
฿4.00
24.56
19.42
20.80
-4.48
60.30
03
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
24.82
19.64
21.06
-5.91
59.60
10
CT(อุดร)
6
฿6.00
22.81
22.62
14.85
-1.95
58.34
02
DG(มหาสารคาม)
7
฿7.00
25.46
18.49
14.58
-8.86
49.68
09
LP(ลำปาง)
8
฿8.00
18.17
20.27
14.83
-4.66
48.61
01
PB(เพชรบูรณ์)
9
฿9.00
16.18
26.04
14.37
-8.05
48.54
06
UT(อุตรดิตถ์)
10
฿10.00
24.79
18.83
17.64
-12.75
48.52
14
CT(อุดร)
11
฿11.00
23.87
17.33
21.37
-14.83
47.73
07
UT(อุตรดิตถ์)
12
฿12.00
19.92
19.40
16.36
-7.98
47.70
03
KB(กบินทร์บุรี)
13
฿13.00
22.76
18.25
11.15
-4.68
47.48
03
SR(สุรินทร์)
14
฿14.00
19.20
18.98
16.01
-7.33
46.86
11
CT(อุดร)
15
฿15.00
19.55
20.39
12.69
-6.49
46.14
07
UB(อุบลราชธานี)
16
฿16.00
20.05
20.28
14.57
-8.77
46.13
05
SK(สกลนคร)
17
฿17.00
25.54
15.73
14.56
-10.79
45.04
04
SK(สกลนคร)
18
฿18.00
18.29
18.57
12.97
-5.46
44.38
02
UT(อุตรดิตถ์)
19
฿19.00
17.29
20.69
14.87
-9.52
43.33
05
DG(มหาสารคาม)
20
฿20.00
22.57
17.23
14.32
-11.00
43.12
08
UB(อุบลราชธานี)
21
฿21.00
18.31
20.21
13.44
-10.33
41.64
03
CT(อุดร)
22
฿22.00
18.80
18.62
14.26
-10.72
40.96
04
SR(สุรินทร์)
23
฿23.00
17.38
21.29
14.33
-12.61
40.38
07
LC(เลย)
24
฿24.00
18.83
19.90
12.93
-12.01
39.66
05
SR(สุรินทร์)
25
฿25.00
15.92
17.46
15.92
-9.68
39.62
01
UT(อุตรดิตถ์)
26
฿26.00
15.99
18.37
14.23
-9.07
39.52
02
PB(เพชรบูรณ์)
27
฿27.00
14.04
21.44
9.23
-7.47
37.25
06
SR(สุรินทร์)
28
฿28.00
20.26
20.18
13.74
-17.09
37.10
02
SR(สุรินทร์)
29
฿29.00
19.58
16.81
15.07
-14.41
37.04
02
SK(สกลนคร)
30
฿30.00
18.36
17.20
13.69
-12.66
36.59
04
UT(อุตรดิตถ์)
31
฿31.00
17.54
17.96
11.17
-10.87
35.80
01
KB(กบินทร์บุรี)
32
฿32.00
13.10
18.91
5.85
-2.13
35.73
01
CT(อุดร)
33
฿33.00
14.60
21.23
10.82
-10.96
35.70
02
LP(ลำปาง)
34
฿34.00
10.19
20.28
12.60
-7.70
35.37
01
MH(มุกดาหาร)
35
฿35.00
15.27
20.00
9.20
-9.20
35.27
03
UB(อุบลราชธานี)
36
฿36.00
16.09
16.38
12.35
-10.56
34.26
07
DG(มหาสารคาม)
37
฿37.00
20.93
15.98
10.29
-14.73
32.48
09
DG(มหาสารคาม)
38
฿38.00
13.31
18.77
10.09
-10.01
32.15
01
LC(เลย)
39
฿39.00
17.85
19.81
10.23
-16.02
31.87
01
UB(อุบลราชธานี)
40
฿40.00
16.48
18.70
13.47
-17.04
31.61
08
SK(สกลนคร)
41
฿41.00
15.53
17.64
10.30
-12.36
31.10
02
CT(อุดร)
42
฿42.00
10.76
21.29
8.90
-10.49
30.47
05
KP(กำแพงเพชร)
43
฿43.00
13.16
17.88
8.00
-8.62
30.43
09
SK(สกลนคร)
44
฿44.00
17.24
14.38
10.37
-11.70
30.29
02
UB(อุบลราชธานี)
45
฿45.00
17.64
18.06
13.05
-18.54
30.22
01
SR(สุรินทร์)
46
฿46.00
16.24
14.74
11.09
-12.94
29.14
06
KR(โคราช)
47
฿47.00
14.28
20.02
7.39
-13.09
28.61
10
PL(พิษณุโลก)
48
฿48.00
20.71
11.10
14.11
-17.61
28.29