ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 6
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
24.18
25.32
19.49
-8.14
60.85
LC(เลย)
2
฿2.00
24.01
26.87
17.91
-9.00
59.79
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
15.68
27.11
13.86
-5.06
51.59
SR(สุรินทร์)
4
฿4.00
20.04
23.99
15.79
-12.66
47.16
CT(อุดร)
5
฿5.00
19.74
24.74
14.65
-12.04
47.09
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
19.68
23.65
14.93
-13.20
45.06
DG(มหาสารคาม)
7
฿7.00
21.28
22.80
12.08
-13.25
42.91
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
19.65
20.22
13.42
-13.10
40.19
PB(เพชรบูรณ์)
9
฿9.00
12.38
27.09
10.32
-13.00
36.79
KB(กบินทร์บุรี)
10
฿10.00
16.78
20.01
7.13
-7.73
36.19
KP(กำแพงเพชร)
11
฿11.00
15.23
16.50
9.86
-13.86
27.73
MH(มุกดาหาร)
12
฿12.00
14.82
22.52
8.40
-18.61
27.13
PL(พิษณุโลก)
13
฿13.00
16.06
20.00
10.74
-21.52
25.28
KK(ขอนแก่น)
14
฿14.00
14.49
17.76
10.70
-22.29
20.66
KR(โคราช)
15
฿15.00
11.82
17.91
7.66
-18.50
18.89
MP(เมืองพล)
16
฿16.00
10.00
18.52
6.94
-19.26
16.20
BK(บึงกาฬ)
17
฿17.00
9.58
14.46
6.37
-20.35
10.06
GS(ร้อยเอ็ด)
18
฿18.00
10.88
20.67
7.20
-29.26
9.49
NW(นครสวรรค์)
19
฿19.00
11.97
19.06
8.88
-40.50
-.59
SB(สระบุรี)
20
฿20.00
9.87
6.60
8.76
-40.92
-15.69