ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
11/07/2565
05/07/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
04
LP(ลำปาง)
1
฿1.00
32.08
22.81
21.82
-3.10
73.61
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
31.37
18.95
24.30
-5.80
68.82
03
KB(กบินทร์บุรี)
3
฿3.00
38.64
21.55
12.84
-5.32
67.71
03
LC(เลย)
4
฿4.00
26.63
20.43
23.86
-5.43
65.49
14
CT(อุดร)
5
฿5.00
32.09
19.30
21.75
-12.89
60.25
03
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
25.59
21.23
19.93
-6.62
60.13
04
LC(เลย)
7
฿7.00
21.28
22.14
21.93
-5.82
59.53
01
PB(เพชรบูรณ์)
8
฿8.00
26.08
23.16
14.94
-6.29
57.89
05
SK(สกลนคร)
9
฿9.00
34.05
16.88
16.56
-10.49
57.00
06
UT(อุตรดิตถ์)
10
฿10.00
25.61
21.90
18.18
-11.98
53.71
09
LP(ลำปาง)
11
฿11.00
21.26
22.06
15.53
-5.72
53.13
10
CT(อุดร)
12
฿12.00
16.46
22.21
14.54
-1.25
51.96
02
DG(มหาสารคาม)
13
฿13.00
23.29
22.03
14.72
-9.16
50.88
06
SR(สุรินทร์)
14
฿14.00
29.83
21.78
14.00
-14.78
50.83
03
SR(สุรินทร์)
15
฿15.00
21.86
18.24
15.91
-6.21
49.80
04
SK(สกลนคร)
16
฿16.00
23.45
18.33
13.57
-5.69
49.66
03
CT(อุดร)
17
฿17.00
20.36
24.78
14.26
-10.91
48.49
01
UT(อุตรดิตถ์)
18
฿18.00
23.53
19.72
14.93
-10.90
47.28
01
KB(กบินทร์บุรี)
19
฿19.00
23.38
19.63
7.37
-3.18
47.20
02
UT(อุตรดิตถ์)
20
฿20.00
17.63
21.49
15.53
-8.52
46.13
02
LP(ลำปาง)
21
฿21.00
19.14
21.37
14.94
-9.58
45.87
11
CT(อุดร)
22
฿22.00
13.94
22.71
11.44
-6.60
41.49
05
SR(สุรินทร์)
23
฿23.00
20.19
18.45
14.57
-11.85
41.36
07
LC(เลย)
24
฿24.00
13.87
25.44
12.77
-11.65
40.43
04
SR(สุรินทร์)
25
฿25.00
15.42
22.71
14.96
-12.85
40.24
07
UB(อุบลราชธานี)
26
฿26.00
13.88
20.93
12.67
-7.99
39.49
01
MH(มุกดาหาร)
27
฿27.00
14.39
21.17
9.14
-6.41
38.29
02
PB(เพชรบูรณ์)
28
฿28.00
15.94
20.02
10.36
-8.17
38.15
07
DG(มหาสารคาม)
29
฿29.00
22.77
17.70
10.22
-13.15
37.54
02
SK(สกลนคร)
30
฿30.00
17.67
19.44
14.83
-14.57
37.37
01
LC(เลย)
31
฿31.00
16.50
22.13
10.60
-11.89
37.34
08
DG(มหาสารคาม)
32
฿32.00
19.16
22.55
9.45
-14.51
36.65
05
PL(พิษณุโลก)
33
฿33.00
8.44
30.00
10.63
-12.73
36.34
02
PL(พิษณุโลก)
34
฿34.00
24.54
18.83
10.49
-17.80
36.06
06
KR(โคราช)
35
฿35.00
18.13
19.18
8.44
-10.54
35.21
05
DG(มหาสารคาม)
36
฿36.00
15.53
17.89
13.65
-12.27
34.80
07
UT(อุตรดิตถ์)
37
฿37.00
8.55
19.43
15.46
-9.52
33.92
08
UB(อุบลราชธานี)
38
฿38.00
14.41
18.44
10.48
-10.93
32.40
01
KK(ขอนแก่น)
39
฿39.00
14.96
21.84
10.46
-14.89
32.37
04
UT(อุตรดิตถ์)
40
฿40.00
18.15
14.84
9.90
-10.55
32.34
07
GS(ร้อยเอ็ด)
41
฿41.00
22.33
19.00
8.15
-17.40
32.08
05
PB(เพชรบูรณ์)
42
฿42.00
15.92
24.04
7.52
-15.80
31.68