คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 6
03
GS(ร้อยเอ็ด)
99
฿99.00
14.46
10.65
9.28
-30.09
4.30
07
MP(เมืองพล)
100
฿100.00
6.40
13.21
4.10
-22.22
1.48
09
PL(พิษณุโลก)
101
฿101.00
13.69
7.91
7.15
-27.77
.97
07
KR(โคราช)
102
฿102.00
7.00
15.88
5.57
-27.75
.70
02
MH(มุกดาหาร)
103
฿103.00
6.02
11.42
6.57
-23.61
.41
03
DG(มหาสารคาม)
104
฿104.00
10.37
13.27
7.85
-32.16
-.67
03
PL(พิษณุโลก)
105
฿105.00
8.08
10.97
6.51
-28.53
-2.97
03
SB(สระบุรี)
106
฿106.00
15.75
9.53
7.06
-37.42
-5.08
06
GS(ร้อยเอ็ด)
107
฿107.00
9.37
20.68
5.22
-41.72
-6.45
09
SB(สระบุรี)
108
฿108.00
11.13
3.60
5.95
-41.17
-20.49
05
KP(กำแพงเพชร)
109
฿109.00
6.28
15.94
4.78
-48.64
-21.64
03
KR(โคราช)
110
฿110.00
10.47
9.15
4.14
-65.17
-41.42