คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 6
01
CT(อุดร)
49
฿49.00
13.55
17.42
11.46
-10.46
31.96
07
SR(สุรินทร์)
50
฿50.00
14.96
18.06
11.38
-12.50
31.90
07
SK(สกลนคร)
51
฿51.00
19.74
16.63
10.56
-15.38
31.55
01
PB(เพชรบูรณ์)
52
฿52.00
15.36
17.16
11.45
-12.82
31.15
08
PL(พิษณุโลก)
53
฿53.00
17.30
12.62
10.61
-10.54
30.00
07
CT(อุดร)
54
฿54.00
16.43
19.91
10.47
-16.82
29.99
07
GS(ร้อยเอ็ด)
55
฿55.00
13.29
19.67
7.54
-10.69
29.81
11
LP(ลำปาง)
56
฿56.00
9.42
19.50
5.84
-5.30
29.45
03
MH(มุกดาหาร)
57
฿57.00
15.00
15.56
9.99
-11.11
29.44
04
KP(กำแพงเพชร)
58
฿58.00
18.99
19.18
10.26
-19.07
29.36
05
PL(พิษณุโลก)
59
฿59.00
14.26
17.15
9.17
-11.33
29.25
07
KK(ขอนแก่น)
60
฿60.00
10.85
16.57
8.41
-6.90
28.93
06
PL(พิษณุโลก)
61
฿61.00
10.48
15.53
8.40
-5.98
28.42
01
PL(พิษณุโลก)
62
฿62.00
11.74
18.95
9.06
-11.35
28.41
08
DG(มหาสารคาม)
63
฿63.00
9.86
17.48
8.58
-7.71
28.20
02
KR(โคราช)
64
฿64.00
12.09
16.37
9.44
-10.23
27.67
06
SB(สระบุรี)
65
฿65.00
13.70
13.23
8.61
-7.90
27.64
01
KB(กบินทร์บุรี)
66
฿66.00
8.04
17.53
1.46
.00
27.03
03
MP(เมืองพล)
67
฿67.00
7.92
17.46
4.60
-3.13
26.85
02
CT(อุดร)
68
฿68.00
13.36
17.16
8.60
-12.52
26.59
01
BK(บึงกาฬ)
69
฿69.00
9.64
14.67
6.99
-4.82
26.47
08
CT(อุดร)
70
฿70.00
17.59
14.72
11.67
-17.66
26.32
06
NW(นครสวรรค์)
71
฿71.00
12.09
12.63
8.07
-6.96
25.83
03
PB(เพชรบูรณ์)
72
฿72.00
14.64
19.18
7.28
-15.61
25.49
02
MP(เมืองพล)
73
฿73.00
7.87
19.66
5.09
-7.39
25.23
03
UB(อุบลราชธานี)
74
฿74.00
16.12
16.72
11.97
-20.05
24.75
01
KP(กำแพงเพชร)
75
฿75.00
8.83
22.81
5.23
-12.42
24.45
07
PL(พิษณุโลก)
76
฿76.00
13.09
13.15
9.84
-12.10
23.98
07
DG(มหาสารคาม)
77
฿77.00
13.11
15.63
9.48
-15.19
23.04
05
LC(เลย)
78
฿78.00
9.70
16.15
8.17
-11.36
22.66
02
NW(นครสวรรค์)
79
฿79.00
11.81
14.38
9.25
-12.97
22.47
04
GS(ร้อยเอ็ด)
80
฿80.00
9.55
18.33
6.49
-13.76
20.61
01
LC(เลย)
81
฿81.00
12.76
15.13
10.61
-18.81
19.69
02
PB(เพชรบูรณ์)
82
฿82.00
8.59
18.45
8.08
-16.38
18.74
02
GS(ร้อยเอ็ด)
83
฿83.00
11.98
16.25
8.05
-19.75
16.53
01
NW(นครสวรรค์)
84
฿84.00
5.06
13.59
8.61
-11.11
16.15
03
BK(บึงกาฬ)
85
฿85.00
3.52
11.40
.50
.00
15.42
01
MH(มุกดาหาร)
86
฿86.00
13.32
15.25
9.53
-22.78
15.32
02
PL(พิษณุโลก)
87
฿87.00
11.66
15.14
8.93
-20.45
15.28
05
NW(นครสวรรค์)
88
฿88.00
8.54
12.79
7.25
-13.76
14.81
04
NW(นครสวรรค์)
89
฿89.00
11.88
9.70
9.05
-15.91
14.73
04
PB(เพชรบูรณ์)
90
฿90.00
13.75
15.60
5.67
-20.45
14.57
04
MH(มุกดาหาร)
91
฿91.00
15.70
11.11
7.51
-21.74
12.58
09
SK(สกลนคร)
92
฿92.00
17.11
14.52
8.86
-27.97
12.52
05
PB(เพชรบูรณ์)
93
฿93.00
9.05
14.60
4.04
-15.75
11.94
03
KK(ขอนแก่น)
94
฿94.00
16.58
12.20
8.45
-25.48
11.75
06
KR(โคราช)
95
฿95.00
8.69
15.04
5.16
-17.76
11.13
04
SB(สระบุรี)
96
฿96.00
8.35
13.83
5.14
-17.36
9.96
06
DG(มหาสารคาม)
97
฿97.00
7.23
17.61
5.22
-25.20
4.86
03
KP(กำแพงเพชร)
98
฿98.00
12.89
9.83
6.93
-24.79
4.85