ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 6
03
LC(เลย)
1
฿1.00
30.87
20.74
25.57
-2.20
74.98
04
LP(ลำปาง)
2
฿2.00
31.23
20.57
20.51
-1.49
70.82
05
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
30.49
19.60
24.63
-4.80
69.92
04
LC(เลย)
4
฿4.00
24.71
20.95
20.99
-2.25
64.39
03
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
29.71
19.97
18.56
-6.90
61.34
14
CT(อุดร)
6
฿6.00
31.92
16.46
22.10
-10.20
60.28
06
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
26.92
18.21
19.34
-5.90
58.56
07
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
19.91
20.90
14.74
-1.74
53.81
03
CT(อุดร)
9
฿9.00
22.40
19.84
16.39
-4.98
53.64
09
LP(ลำปาง)
10
฿10.00
23.48
20.63
13.63
-4.22
53.52
05
DG(มหาสารคาม)
11
฿11.00
20.83
21.81
14.26
-4.85
52.04
10
CT(อุดร)
12
฿12.00
24.09
20.18
14.42
-6.66
52.02
02
LP(ลำปาง)
13
฿13.00
18.72
20.81
13.15
-2.53
50.14
11
CT(อุดร)
14
฿14.00
17.97
20.62
14.46
-3.11
49.94
02
DG(มหาสารคาม)
15
฿15.00
19.84
23.19
12.42
-6.54
48.91
05
SR(สุรินทร์)
16
฿16.00
22.03
17.94
15.63
-9.00
46.59
02
KP(กำแพงเพชร)
17
฿17.00
23.78
22.53
11.17
-11.09
46.40
01
UT(อุตรดิตถ์)
18
฿18.00
18.32
18.66
13.91
-5.41
45.48
06
SK(สกลนคร)
19
฿19.00
22.08
18.72
13.52
-8.84
45.47
02
SK(สกลนคร)
20
฿20.00
24.78
18.35
13.04
-10.92
45.24
08
UB(อุบลราชธานี)
21
฿21.00
14.51
19.32
13.90
-2.50
45.23
04
SR(สุรินทร์)
22
฿22.00
17.22
18.64
15.15
-6.88
44.13
03
SR(สุรินทร์)
23
฿23.00
20.38
18.38
15.41
-10.18
43.99
05
SK(สกลนคร)
24
฿24.00
23.99
19.02
13.62
-12.85
43.79
07
UB(อุบลราชธานี)
25
฿25.00
21.42
18.21
13.08
-9.43
43.28
02
UT(อุตรดิตถ์)
26
฿26.00
20.23
16.73
14.35
-8.15
43.16
01
UB(อุบลราชธานี)
27
฿27.00
16.32
17.45
13.85
-5.12
42.51
03
KB(กบินทร์บุรี)
28
฿28.00
17.10
20.77
3.66
.00
41.53
10
PL(พิษณุโลก)
29
฿29.00
19.82
19.59
15.64
-13.90
41.15
07
LC(เลย)
30
฿30.00
17.50
18.54
12.71
-8.43
40.32
08
SK(สกลนคร)
31
฿31.00
15.88
21.44
10.40
-7.42
40.31
02
UB(อุบลราชธานี)
32
฿32.00
20.52
17.79
15.19
-13.57
39.93
09
DG(มหาสารคาม)
33
฿33.00
13.09
19.55
9.76
-3.15
39.25
04
SK(สกลนคร)
34
฿34.00
16.21
20.22
8.66
-6.79
38.30
09
MP(เมืองพล)
35
฿35.00
17.99
19.03
9.38
-8.57
37.83
02
SR(สุรินทร์)
36
฿36.00
20.78
16.36
13.94
-13.37
37.71
06
SR(สุรินทร์)
37
฿37.00
18.00
15.92
13.82
-10.09
37.65
02
KB(กบินทร์บุรี)
38
฿38.00
13.50
20.73
3.37
-.01
37.59
06
UB(อุบลราชธานี)
39
฿39.00
17.81
17.66
12.33
-10.41
37.38
01
KK(ขอนแก่น)
40
฿40.00
17.91
17.26
11.30
-9.65
36.81
01
SB(สระบุรี)
41
฿41.00
13.48
18.54
9.05
-4.47
36.61
05
KK(ขอนแก่น)
42
฿42.00
17.32
16.61
11.91
-9.51
36.33
06
KK(ขอนแก่น)
43
฿43.00
18.67
15.22
11.08
-10.07
34.90
01
MP(เมืองพล)
44
฿44.00
12.81
20.70
8.61
-7.64
34.48
04
UT(อุตรดิตถ์)
45
฿45.00
15.54
17.35
11.17
-10.80
33.26
01
SR(สุรินทร์)
46
฿46.00
15.43
18.62
10.60
-11.60
33.05
01
LP(ลำปาง)
47
฿47.00
12.89
20.49
7.52
-8.39
32.51
02
BK(บึงกาฬ)
48
฿48.00
10.27
17.37
6.30
-1.89
32.05