ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 6
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
26.83
26.22
19.06
-6.04
66.06
LC(เลย)
2
฿2.00
23.32
26.61
17.84
-6.48
61.29
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
21.88
28.39
13.86
-3.59
60.55
CT(อุดร)
4
฿4.00
23.27
25.19
15.65
-9.59
54.52
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
21.03
24.50
15.66
-10.33
50.86
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
20.32
24.77
15.30
-9.92
50.47
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
22.83
25.47
12.84
-12.66
48.48
KB(กบินทร์บุรี)
8
฿8.00
16.17
28.73
3.36
.00
48.26
DG(มหาสารคาม)
9
฿9.00
15.40
26.77
11.03
-11.54
41.66
KK(ขอนแก่น)
10
฿10.00
18.59
21.77
11.69
-11.94
40.12
MP(เมืองพล)
11
฿11.00
12.11
25.74
7.26
-9.08
36.02
BK(บึงกาฬ)
12
฿12.00
10.35
22.39
6.41
-3.21
35.94
PL(พิษณุโลก)
13
฿13.00
15.25
20.79
10.84
-14.83
32.05
PB(เพชรบูรณ์)
14
฿14.00
14.03
23.90
8.35
-15.46
30.81
KP(กำแพงเพชร)
15
฿15.00
16.29
25.62
8.77
-20.08
30.59
NW(นครสวรรค์)
16
฿16.00
11.28
17.60
9.65
-12.19
26.35
MH(มุกดาหาร)
17
฿17.00
14.30
18.76
9.60
-19.19
23.47
GS(ร้อยเอ็ด)
18
฿18.00
13.41
22.93
8.36
-21.98
22.72
SB(สระบุรี)
19
฿19.00
14.26
16.63
8.18
-20.99
18.09
KR(โคราช)
20
฿20.00
10.93
20.20
6.95
-25.37
12.70