คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
11/04/2565
05/04/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
06
DG(มหาสารคาม)
87
฿87.00
6.47
25.58
5.03
-20.84
16.24
01
LC(เลย)
88
฿88.00
10.25
18.18
9.41
-22.31
15.53
06
NW(นครสวรรค์)
89
฿89.00
6.47
11.72
7.13
-10.44
14.88
01
MH(มุกดาหาร)
90
฿90.00
12.42
14.92
7.90
-20.77
14.47
06
KR(โคราช)
91
฿91.00
10.77
17.17
4.97
-18.52
14.39
09
PL(พิษณุโลก)
92
฿92.00
20.51
9.97
7.40
-23.49
14.39
03
SB(สระบุรี)
93
฿93.00
23.76
11.84
9.21
-32.35
12.46
02
GS(ร้อยเอ็ด)
94
฿94.00
7.02
18.72
7.98
-21.44
12.28
03
DG(มหาสารคาม)
95
฿95.00
20.49
17.91
7.92
-34.18
12.14
07
MP(เมืองพล)
96
฿96.00
7.56
14.87
4.23
-15.75
10.91
04
NW(นครสวรรค์)
97
฿97.00
17.28
6.64
8.36
-21.51
10.77
07
KR(โคราช)
98
฿98.00
12.41
18.48
5.37
-26.47
9.79
06
GS(ร้อยเอ็ด)
99
฿99.00
16.18
22.18
5.54
-34.13
9.77
07
DG(มหาสารคาม)
100
฿100.00
1.08
17.61
8.00
-17.28
9.41
03
GS(ร้อยเอ็ด)
101
฿101.00
16.72
13.97
9.08
-33.20
6.57
05
NW(นครสวรรค์)
102
฿102.00
2.16
14.62
5.76
-18.57
3.97
03
PL(พิษณุโลก)
103
฿103.00
11.88
14.32
6.17
-30.34
2.03
02
PL(พิษณุโลก)
104
฿104.00
4.31
13.24
6.85
-22.73
1.67
02
MH(มุกดาหาร)
105
฿105.00
9.17
15.31
6.33
-29.27
1.54
04
SB(สระบุรี)
106
฿106.00
.00
14.19
4.48
-18.66
.01
04
GS(ร้อยเอ็ด)
107
฿107.00
.00
9.49
4.78
-14.98
-.71
03
KP(กำแพงเพชร)
108
฿108.00
9.18
9.83
6.06
-29.58
-4.51
09
SB(สระบุรี)
109
฿109.00
17.82
.54
6.44
-43.05
-18.25
03
KR(โคราช)
110
฿110.00
9.71
11.07
4.67
-50.55
-25.10