คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
11/04/2565
05/04/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
07
SR(สุรินทร์)
43
฿43.00
17.26
20.80
13.33
-11.66
39.73
01
LP(ลำปาง)
44
฿44.00
16.19
23.99
5.68
-7.05
38.81
02
BK(บึงกาฬ)
45
฿45.00
15.07
19.84
7.16
-3.38
38.69
06
SK(สกลนคร)
46
฿46.00
14.56
18.82
12.30
-7.63
38.05
01
KK(ขอนแก่น)
47
฿47.00
17.27
21.73
9.72
-10.79
37.93
07
UB(อุบลราชธานี)
48
฿48.00
15.65
20.69
11.37
-10.51
37.20
09
MP(เมืองพล)
49
฿49.00
15.11
18.92
9.74
-7.11
36.66
02
KR(โคราช)
50
฿50.00
21.02
16.51
10.39
-11.63
36.29
06
SR(สุรินทร์)
51
฿51.00
17.81
16.81
13.56
-12.07
36.11
01
KP(กำแพงเพชร)
52
฿52.00
11.86
22.89
5.92
-4.86
35.81
07
SK(สกลนคร)
53
฿53.00
18.36
19.05
9.71
-12.38
34.74
02
PB(เพชรบูรณ์)
54
฿54.00
12.95
30.00
8.47
-17.44
33.98
01
KB(กบินทร์บุรี)
55
฿55.00
6.48
24.91
2.54
.00
33.93
07
GS(ร้อยเอ็ด)
56
฿56.00
14.03
22.36
7.46
-10.31
33.54
03
BK(บึงกาฬ)
57
฿57.00
5.40
24.91
1.16
.00
31.47
02
KB(กบินทร์บุรี)
58
฿58.00
3.22
24.65
3.61
-.03
31.45
04
UT(อุตรดิตถ์)
59
฿59.00
10.80
21.32
10.50
-11.72
30.90
01
BK(บึงกาฬ)
60
฿60.00
15.11
15.49
8.26
-8.12
30.74
08
DG(มหาสารคาม)
61
฿61.00
5.40
26.45
8.56
-9.98
30.43
01
SR(สุรินทร์)
62
฿62.00
11.88
21.50
9.40
-12.49
30.29
05
KP(กำแพงเพชร)
63
฿63.00
22.13
28.63
6.08
-26.99
29.85
04
KP(กำแพงเพชร)
64
฿64.00
11.87
23.63
9.31
-15.97
28.84
01
PB(เพชรบูรณ์)
65
฿65.00
8.09
22.92
11.07
-13.45
28.63
04
SR(สุรินทร์)
66
฿66.00
7.01
18.25
11.96
-8.67
28.55
01
PL(พิษณุโลก)
67
฿67.00
6.47
22.31
7.80
-8.76
27.82
05
PB(เพชรบูรณ์)
68
฿68.00
10.80
24.96
4.35
-12.53
27.58
08
CT(อุดร)
69
฿69.00
15.09
18.91
12.41
-18.94
27.47
05
LC(เลย)
70
฿70.00
14.02
19.54
7.48
-14.00
27.04
05
PL(พิษณุโลก)
71
฿71.00
16.20
14.35
8.63
-12.27
26.91
03
MP(เมืองพล)
72
฿72.00
8.64
17.84
5.24
-5.25
26.47
02
MP(เมืองพล)
73
฿73.00
5.93
21.49
4.64
-6.10
25.96
02
NW(นครสวรรค์)
74
฿74.00
12.95
19.03
9.05
-15.61
25.42
03
KK(ขอนแก่น)
75
฿75.00
26.40
14.44
8.70
-24.30
25.24
03
UB(อุบลราชธานี)
76
฿76.00
14.03
19.47
11.05
-20.34
24.21
06
SB(สระบุรี)
77
฿77.00
11.90
15.10
7.94
-10.96
23.98
07
PL(พิษณุโลก)
78
฿78.00
16.20
12.99
9.62
-15.09
23.72
11
LP(ลำปาง)
79
฿79.00
1.08
23.71
4.57
-5.88
23.48
06
PL(พิษณุโลก)
80
฿80.00
8.09
15.28
7.63
-8.97
22.03
07
KK(ขอนแก่น)
81
฿81.00
9.72
14.53
7.78
-10.35
21.68
04
MH(มุกดาหาร)
82
฿82.00
16.70
13.60
8.19
-17.43
21.06
03
PB(เพชรบูรณ์)
83
฿83.00
4.32
17.27
6.71
-9.33
18.97
09
SK(สกลนคร)
84
฿84.00
14.57
19.07
8.29
-24.40
17.53
04
PB(เพชรบูรณ์)
85
฿85.00
11.33
17.13
5.80
-16.95
17.31
01
NW(นครสวรรค์)
86
฿86.00
6.46
16.63
8.69
-15.32
16.46