ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
11/04/2565
05/04/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
03
LC(เลย)
1
฿1.00
28.04
24.46
26.44
-1.91
77.03
14
CT(อุดร)
2
฿2.00
40.00
20.62
24.22
-10.53
74.31
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
31.82
23.32
18.30
-1.70
71.74
05
SK(สกลนคร)
4
฿4.00
40.00
23.67
15.09
-7.14
71.62
06
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
32.36
20.33
19.24
-7.14
64.79
05
DG(มหาสารคาม)
6
฿6.00
22.10
29.59
15.48
-4.25
62.92
05
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
22.67
22.48
22.73
-5.32
62.56
02
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
36.13
21.32
14.03
-9.14
62.34
02
LP(ลำปาง)
9
฿9.00
28.03
24.39
12.54
-2.72
62.24
01
UB(อุบลราชธานี)
10
฿10.00
31.28
19.69
15.11
-7.28
58.80
05
SR(สุรินทร์)
11
฿11.00
26.43
21.40
16.83
-7.19
57.47
02
KP(กำแพงเพชร)
12
฿12.00
24.27
26.77
10.71
-4.57
57.18
11
CT(อุดร)
13
฿13.00
20.52
23.99
14.47
-2.85
56.13
04
SK(สกลนคร)
14
฿14.00
26.45
24.39
9.23
-4.25
55.82
06
UB(อุบลราชธานี)
15
฿15.00
30.20
21.61
13.02
-10.41
54.42
10
CT(อุดร)
16
฿16.00
21.59
25.43
13.18
-5.88
54.32
03
SR(สุรินทร์)
17
฿17.00
25.35
22.05
15.14
-8.84
53.70
08
UB(อุบลราชธานี)
18
฿18.00
21.58
20.28
14.39
-3.35
52.90
02
UT(อุตรดิตถ์)
19
฿19.00
24.82
21.75
14.63
-8.69
52.51
10
PL(พิษณุโลก)
20
฿20.00
23.74
24.32
15.79
-11.60
52.25
01
SB(สระบุรี)
21
฿21.00
25.92
21.02
10.05
-5.10
51.89
07
UT(อุตรดิตถ์)
22
฿22.00
15.12
23.70
14.08
-1.16
51.74
03
CT(อุดร)
23
฿23.00
17.80
22.92
15.56
-6.21
50.07
02
CT(อุดร)
24
฿24.00
26.46
22.77
10.47
-9.96
49.74
04
LC(เลย)
25
฿25.00
8.10
24.40
18.97
-2.04
49.43
09
DG(มหาสารคาม)
26
฿26.00
22.09
19.30
10.46
-3.63
48.22
03
UT(อุตรดิตถ์)
27
฿27.00
14.04
23.27
17.08
-6.27
48.12
03
KB(กบินทร์บุรี)
28
฿28.00
17.24
24.91
4.95
.00
47.10
02
DG(มหาสารคาม)
29
฿29.00
21.56
20.77
10.05
-5.35
47.03
01
MP(เมืองพล)
30
฿30.00
15.10
26.49
9.09
-4.01
46.67
08
PL(พิษณุโลก)
31
฿31.00
32.38
14.73
11.35
-13.26
45.20
05
KK(ขอนแก่น)
32
฿32.00
23.75
19.16
12.15
-10.36
44.70
09
LP(ลำปาง)
33
฿33.00
14.03
23.49
10.96
-4.24
44.24
01
UT(อุตรดิตถ์)
34
฿34.00
16.17
20.08
13.23
-6.27
43.21
02
SR(สุรินทร์)
35
฿35.00
21.06
19.33
14.28
-11.61
43.06
03
MH(มุกดาหาร)
36
฿36.00
23.76
21.85
10.18
-12.89
42.90
07
CT(อุดร)
37
฿37.00
18.35
26.56
11.04
-13.30
42.65
02
UB(อุบลราชธานี)
38
฿38.00
23.19
19.19
14.46
-14.60
42.24
01
CT(อุดร)
39
฿39.00
23.73
19.78
11.00
-12.48
42.03
06
KK(ขอนแก่น)
40
฿40.00
28.63
15.12
10.31
-12.29
41.77
07
LC(เลย)
41
฿41.00
17.26
19.92
12.64
-9.51
40.31
08
SK(สกลนคร)
42
฿42.00
11.88
26.19
9.69
-8.01
39.75