ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
11/04/2565
05/04/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
CT(อุดร)
1
฿1.00
28.21
27.03
16.05
-9.68
61.61
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
22.20
26.43
18.20
-6.45
60.38
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
20.83
28.66
11.90
-3.60
57.79
SK(สกลนคร)
4
฿4.00
26.51
26.26
12.79
-10.01
55.55
LC(เลย)
5
฿5.00
17.75
26.96
17.13
-7.25
54.59
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
25.89
24.32
15.12
-10.93
54.40
SR(สุรินทร์)
7
฿7.00
20.70
24.19
15.43
-10.20
50.12
KB(กบินทร์บุรี)
8
฿8.00
10.26
30.00
4.23
-.01
44.48
DG(มหาสารคาม)
9
฿9.00
16.19
27.46
10.69
-11.57
42.77
KK(ขอนแก่น)
10
฿10.00
24.18
20.69
11.12
-13.58
42.41
KP(กำแพงเพชร)
11
฿11.00
18.13
27.18
8.70
-14.69
39.32
MP(เมืองพล)
12
฿12.00
11.96
24.74
7.53
-6.99
37.24
BK(บึงกาฬ)
13
฿13.00
13.56
21.66
6.32
-5.23
36.31
PB(เพชรบูรณ์)
14
฿14.00
10.86
27.26
8.32
-13.74
32.70
PL(พิษณุโลก)
15
฿15.00
17.75
19.63
10.32
-15.45
32.25
MH(มุกดาหาร)
16
฿16.00
17.73
20.15
9.32
-18.91
28.29
SB(สระบุรี)
17
฿17.00
18.15
15.26
8.71
-21.69
20.43
NW(นครสวรรค์)
18
฿18.00
10.36
16.38
8.91
-16.33
19.32
GS(ร้อยเอ็ด)
19
฿19.00
12.33
20.86
7.96
-22.60
18.55
KR(โคราช)
20
฿20.00
15.40
19.29
7.26
-24.21
17.74