คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 4
04
GS(ร้อยเอ็ด)
99
฿99.00
3.83
10.04
5.01
-28.54
-9.66
04
MH(มุกดาหาร)
100
฿100.00
9.53
9.48
7.19
-38.15
-11.94
05
KP(กำแพงเพชร)
101
฿101.00
11.69
7.30
7.21
-41.40
-15.21
01
KP(กำแพงเพชร)
102
฿102.00
5.29
14.26
5.34
-41.45
-16.57
06
GS(ร้อยเอ็ด)
103
฿103.00
5.32
3.36
4.58
-32.13
-18.87
04
NW(นครสวรรค์)
104
฿104.00
6.19
8.87
5.68
-39.73
-18.99
09
SB(สระบุรี)
105
฿105.00
8.49
4.84
4.20
-41.02
-23.50
03
SB(สระบุรี)
106
฿106.00
5.40
-3.37
3.90
-62.50
-56.57
04
SB(สระบุรี)
107
฿107.00
8.55
17.06
6.75
-93.25
-60.89
03
KR(โคราช)
108
฿108.00
2.43
-1.31
3.82
-66.30
-61.36