คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 4
02
SR(สุรินทร์)
49
฿49.00
11.98
12.77
13.63
-17.32
21.06
01
PL(พิษณุโลก)
50
฿50.00
9.19
16.38
9.35
-14.22
20.71
04
UT(อุตรดิตถ์)
51
฿51.00
14.78
19.61
8.00
-21.76
20.62
01
BK(บึงกาฬ)
52
฿52.00
6.57
13.03
.80
.00
20.40
07
SR(สุรินทร์)
53
฿53.00
8.41
13.26
10.30
-11.64
20.33
04
KP(กำแพงเพชร)
54
฿54.00
13.15
13.46
9.64
-16.20
20.05
02
KR(โคราช)
55
฿55.00
9.03
19.62
8.58
-17.67
19.56
01
MH(มุกดาหาร)
56
฿56.00
13.87
12.88
10.44
-18.94
18.25
11
LP(ลำปาง)
57
฿57.00
6.56
18.81
4.50
-12.08
17.79
04
SK(สกลนคร)
58
฿58.00
10.94
18.00
7.50
-18.76
17.67
02
BK(บึงกาฬ)
59
฿59.00
3.66
13.03
.41
.00
17.10
01
MP(เมืองพล)
60
฿60.00
8.43
13.91
7.71
-13.06
16.99
03
DG(มหาสารคาม)
61
฿61.00
7.50
14.71
8.85
-14.41
16.65
07
DG(มหาสารคาม)
62
฿62.00
7.18
14.24
8.66
-14.00
16.08
07
KK(ขอนแก่น)
63
฿63.00
3.36
19.08
6.34
-12.84
15.94
07
GS(ร้อยเอ็ด)
64
฿64.00
6.61
16.18
6.45
-13.35
15.89
08
PL(พิษณุโลก)
65
฿65.00
9.65
16.23
7.61
-18.27
15.22
03
UB(อุบลราชธานี)
66
฿66.00
14.69
11.50
11.35
-22.66
14.87
06
SB(สระบุรี)
67
฿67.00
9.07
20.99
6.27
-21.51
14.82
09
MP(เมืองพล)
68
฿68.00
6.37
16.07
7.66
-15.39
14.71
02
GS(ร้อยเอ็ด)
69
฿69.00
7.45
15.44
6.28
-14.71
14.47
10
PL(พิษณุโลก)
70
฿70.00
15.68
9.98
12.46
-23.93
14.19
03
PL(พิษณุโลก)
71
฿71.00
11.37
14.47
6.79
-19.05
13.57
03
MP(เมืองพล)
72
฿72.00
2.07
19.92
3.07
-11.78
13.27
05
KK(ขอนแก่น)
73
฿73.00
8.93
15.22
8.58
-19.55
13.17
09
SK(สกลนคร)
74
฿74.00
10.22
10.05
7.88
-15.26
12.89
05
PL(พิษณุโลก)
75
฿75.00
6.02
15.19
6.75
-15.91
12.06
07
SK(สกลนคร)
76
฿76.00
10.88
12.99
8.53
-20.51
11.89
06
NW(นครสวรรค์)
77
฿77.00
6.95
16.42
3.77
-15.50
11.64
03
PB(เพชรบูรณ์)
78
฿78.00
7.66
11.71
6.77
-14.51
11.62
08
DG(มหาสารคาม)
79
฿79.00
8.69
15.59
8.27
-22.41
10.14
08
UB(อุบลราชธานี)
80
฿80.00
10.47
17.22
9.98
-27.53
10.13
02
CT(อุดร)
81
฿81.00
13.60
12.00
6.89
-22.47
10.01
06
KR(โคราช)
82
฿82.00
4.14
15.92
5.14
-15.58
9.61
06
DG(มหาสารคาม)
83
฿83.00
3.58
16.31
5.90
-16.48
9.31
02
NW(นครสวรรค์)
84
฿84.00
9.17
14.75
5.76
-20.85
8.83
02
KP(กำแพงเพชร)
85
฿85.00
11.43
11.81
9.91
-25.02
8.13
02
CH(ชลบุรี)
86
฿86.00
.00
7.50
.13
.00
7.63
07
MP(เมืองพล)
87
฿87.00
4.31
11.47
5.15
-13.88
7.04
01
CH(ชลบุรี)
88
฿88.00
.00
6.36
.12
.00
6.49
04
PB(เพชรบูรณ์)
89
฿89.00
4.79
13.64
4.84
-16.81
6.45
03
MH(มุกดาหาร)
90
฿90.00
12.68
19.38
9.26
-36.48
4.83
02
PL(พิษณุโลก)
91
฿91.00
7.58
15.99
7.06
-26.15
4.48
07
KR(โคราช)
92
฿92.00
5.33
14.73
6.28
-21.90
4.44
03
KP(กำแพงเพชร)
93
฿93.00
10.54
14.88
7.15
-28.94
3.62
09
PL(พิษณุโลก)
94
฿94.00
10.03
12.31
7.13
-26.43
3.03
01
NW(นครสวรรค์)
95
฿95.00
8.37
12.54
5.32
-26.43
-.20
05
PB(เพชรบูรณ์)
96
฿96.00
2.23
17.87
3.11
-24.44
-1.24
05
NW(นครสวรรค์)
97
฿97.00
6.01
11.29
4.96
-24.47
-2.21
02
MH(มุกดาหาร)
98
฿98.00
8.56
14.37
6.41
-33.73
-4.39