ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 4
04
LP(ลำปาง)
1
฿1.00
25.79
20.03
17.82
-1.42
62.22
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
24.01
18.66
23.43
-7.14
58.95
03
LC(เลย)
3
฿3.00
21.46
18.78
21.53
-3.36
58.42
06
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
22.15
19.23
18.75
-4.31
55.82
14
CT(อุดร)
5
฿5.00
25.27
18.64
18.25
-8.03
54.12
04
LC(เลย)
6
฿6.00
19.02
19.04
16.79
-3.46
51.39
10
CT(อุดร)
7
฿7.00
21.17
17.67
13.53
-7.80
44.57
04
SR(สุรินทร์)
8
฿8.00
16.60
15.47
14.34
-3.78
42.63
02
LP(ลำปาง)
9
฿9.00
15.54
19.47
10.55
-3.91
41.65
01
CT(อุดร)
10
฿10.00
12.71
19.58
10.69
-2.80
40.18
07
UB(อุบลราชธานี)
11
฿11.00
14.14
20.01
12.63
-7.07
39.70
03
UT(อุตรดิตถ์)
12
฿12.00
18.05
16.28
14.95
-10.37
38.91
11
CT(อุดร)
13
฿13.00
15.05
17.95
11.69
-5.79
38.90
03
CT(อุดร)
14
฿14.00
17.31
20.76
12.52
-11.80
38.79
02
UB(อุบลราชธานี)
15
฿15.00
16.84
16.81
14.54
-10.55
37.64
01
UT(อุตรดิตถ์)
16
฿16.00
16.86
17.25
12.01
-9.57
36.55
08
CT(อุดร)
17
฿17.00
20.37
14.73
8.81
-8.03
35.88
02
UT(อุตรดิตถ์)
18
฿18.00
18.99
15.88
13.26
-12.39
35.74
07
LC(เลย)
19
฿19.00
11.14
17.43
12.52
-5.93
35.16
06
SK(สกลนคร)
20
฿20.00
16.55
17.45
14.67
-13.71
34.96
09
LP(ลำปาง)
21
฿21.00
13.56
21.84
10.14
-10.96
34.58
05
SR(สุรินทร์)
22
฿22.00
14.09
14.93
14.07
-9.05
34.03
01
LP(ลำปาง)
23
฿23.00
10.87
19.45
7.79
-4.18
33.93
08
SK(สกลนคร)
24
฿24.00
11.19
21.02
9.45
-8.10
33.56
09
DG(มหาสารคาม)
25
฿25.00
7.64
19.14
9.24
-2.63
33.39
03
SR(สุรินทร์)
26
฿26.00
14.80
15.92
13.14
-10.61
33.26
06
UB(อุบลราชธานี)
27
฿27.00
11.08
16.21
11.63
-5.88
33.04
02
SK(สกลนคร)
28
฿28.00
15.37
15.91
12.41
-11.22
32.47
01
PB(เพชรบูรณ์)
29
฿29.00
17.07
17.69
13.20
-15.68
32.28
06
SR(สุรินทร์)
30
฿30.00
12.52
17.55
12.61
-10.62
32.07
01
UB(อุบลราชธานี)
31
฿31.00
11.48
18.43
12.56
-10.48
31.98
06
KK(ขอนแก่น)
32
฿32.00
18.05
16.44
8.80
-11.70
31.60
01
SB(สระบุรี)
33
฿33.00
9.66
22.73
5.78
-8.15
30.02
07
CT(อุดร)
34
฿34.00
10.29
18.97
10.10
-9.59
29.76
01
SR(สุรินทร์)
35
฿35.00
9.49
16.18
10.66
-6.75
29.58
05
DG(มหาสารคาม)
36
฿36.00
15.09
20.41
8.47
-16.45
27.53
01
KK(ขอนแก่น)
37
฿37.00
14.73
16.61
8.85
-12.70
27.48
07
UT(อุตรดิตถ์)
38
฿38.00
12.17
15.88
10.84
-12.57
26.32
03
GS(ร้อยเอ็ด)
39
฿39.00
14.67
14.63
9.01
-11.99
26.31
06
PL(พิษณุโลก)
40
฿40.00
6.33
21.09
6.16
-9.16
24.41
05
SK(สกลนคร)
41
฿41.00
17.41
13.44
11.42
-18.03
24.24
01
LC(เลย)
42
฿42.00
10.33
15.01
9.09
-12.08
22.35
07
PL(พิษณุโลก)
43
฿43.00
8.92
15.53
7.84
-10.12
22.16
02
DG(มหาสารคาม)
44
฿44.00
7.64
14.70
9.53
-10.03
21.85
02
PB(เพชรบูรณ์)
45
฿45.00
12.92
14.92
8.57
-14.61
21.80
02
MP(เมืองพล)
46
฿46.00
4.55
17.77
5.50
-6.36
21.46
05
LC(เลย)
47
฿47.00
9.39
15.07
7.72
-10.73
21.45
03
KK(ขอนแก่น)
48
฿48.00
12.19
13.04
7.69
-11.59
21.32