ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 4
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
21.35
20.66
16.53
-9.87
48.66
LC(เลย)
2
฿2.00
17.32
20.75
15.47
-5.94
47.60
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
17.44
23.47
11.61
-5.45
47.07
CT(อุดร)
4
฿4.00
20.40
20.97
13.21
-8.91
45.67
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
14.35
17.80
14.49
-9.83
36.81
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
14.99
19.57
13.84
-13.44
34.96
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
15.11
18.28
11.73
-14.80
30.32
KK(ขอนแก่น)
8
฿8.00
13.09
18.78
9.20
-13.55
27.52
DG(มหาสารคาม)
9
฿9.00
9.36
19.18
9.62
-13.63
24.53
BK(บึงกาฬ)
10
฿10.00
5.85
14.89
.69
.00
21.43
PB(เพชรบูรณ์)
11
฿11.00
10.21
17.98
8.34
-16.18
20.35
PL(พิษณุโลก)
12
฿12.00
10.76
17.29
9.03
-18.35
18.73
MP(เมืองพล)
13
฿13.00
5.88
17.96
6.65
-12.40
18.09
GS(ร้อยเอ็ด)
14
฿14.00
8.66
14.55
7.16
-18.87
11.51
MH(มุกดาหาร)
15
฿15.00
12.76
16.45
9.51
-30.23
8.49
CH(ชลบุรี)
16
฿16.00
.00
7.50
.14
.00
7.64
KP(กำแพงเพชร)
17
฿17.00
11.91
14.50
8.97
-28.17
7.20
NW(นครสวรรค์)
18
฿18.00
8.39
14.82
5.83
-26.55
2.48
KR(โคราช)
19
฿19.00
5.98
15.75
6.81
-28.28
.26
SB(สระบุรี)
20
฿20.00
9.41
14.72
6.15
-44.74
-14.45