คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
10/01/2565
28/12/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
03
KP(กำแพงเพชร)
85
฿85.00
1.01
17.50
5.25
-25.13
-1.37
02
NW(นครสวรรค์)
86
฿86.00
2.52
14.07
3.55
-22.14
-2.00
10
PL(พิษณุโลก)
87
฿87.00
7.06
9.66
8.00
-27.64
-2.92
09
SK(สกลนคร)
88
฿88.00
1.26
8.31
5.45
-17.99
-2.97
03
PB(เพชรบูรณ์)
89
฿89.00
3.02
5.99
5.22
-18.03
-3.80
02
MH(มุกดาหาร)
90
฿90.00
5.54
11.67
3.71
-25.80
-4.88
07
SK(สกลนคร)
91
฿91.00
1.76
12.60
6.10
-25.35
-4.89
01
NW(นครสวรรค์)
92
฿92.00
6.05
8.78
3.47
-23.51
-5.21
07
KR(โคราช)
93
฿93.00
.50
11.84
4.28
-22.21
-5.59
05
NW(นครสวรรค์)
94
฿94.00
3.52
11.43
3.50
-25.00
-6.55
07
MP(เมืองพล)
95
฿95.00
1.01
7.87
3.13
-19.80
-7.79
09
PL(พิษณุโลก)
96
฿96.00
1.01
9.97
4.22
-24.04
-8.84
04
NW(นครสวรรค์)
97
฿97.00
10.07
9.72
4.93
-35.43
-10.72
04
GS(ร้อยเอ็ด)
98
฿98.00
3.53
11.98
3.73
-36.03
-16.79
04
MH(มุกดาหาร)
99
฿99.00
5.04
8.65
4.51
-37.22
-19.03
09
SB(สระบุรี)
100
฿100.00
7.05
.73
3.36
-34.75
-23.61
01
KP(กำแพงเพชร)
101
฿101.00
2.77
9.66
3.52
-52.37
-36.42
05
KP(กำแพงเพชร)
102
฿102.00
1.51
-1.16
4.20
-48.44
-43.89
06
GS(ร้อยเอ็ด)
103
฿103.00
1.51
-10.00
2.94
-42.66
-48.21
04
SB(สระบุรี)
104
฿104.00
.00
16.40
3.72
-84.85
-64.73
03
SB(สระบุรี)
105
฿105.00
4.03
-3.56
3.02
-68.74
-65.25
03
KR(โคราช)
106
฿106.00
4.54
-13.30
2.50
-63.70
-69.96