คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
10/01/2565
28/12/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
06
SB(สระบุรี)
43
฿43.00
5.54
28.53
4.63
-18.90
19.80
06
KK(ขอนแก่น)
44
฿44.00
5.56
19.09
5.87
-11.60
18.92
06
SR(สุรินทร์)
45
฿45.00
3.03
20.64
8.01
-13.56
18.12
01
SR(สุรินทร์)
46
฿46.00
5.04
14.27
6.90
-8.14
18.07
03
MP(เมืองพล)
47
฿47.00
3.02
25.96
1.98
-13.03
17.93
01
KK(ขอนแก่น)
48
฿48.00
4.04
20.29
6.34
-12.75
17.92
11
LP(ลำปาง)
49
฿49.00
1.51
25.37
3.40
-13.13
17.15
08
DG(มหาสารคาม)
50
฿50.00
9.83
21.62
6.17
-20.96
16.66
07
PL(พิษณุโลก)
51
฿51.00
4.03
17.15
5.57
-10.40
16.35
03
GS(ร้อยเอ็ด)
52
฿52.00
6.82
13.98
5.09
-9.69
16.20
01
PL(พิษณุโลก)
53
฿53.00
5.55
18.63
6.82
-15.03
15.97
09
MP(เมืองพล)
54
฿54.00
5.04
22.93
5.79
-18.07
15.69
01
LC(เลย)
55
฿55.00
4.03
17.39
6.07
-12.54
14.95
03
MH(มุกดาหาร)
56
฿56.00
6.05
25.98
5.21
-22.72
14.52
07
GS(ร้อยเอ็ด)
57
฿57.00
5.30
16.42
4.13
-12.22
13.63
03
UB(อุบลราชธานี)
58
฿58.00
14.91
10.83
7.77
-20.11
13.40
05
KK(ขอนแก่น)
58
฿58.00
8.07
17.06
6.03
-17.76
13.40
08
UB(อุบลราชธานี)
59
฿59.00
5.81
22.27
6.50
-21.98
12.60
02
GS(ร้อยเอ็ด)
60
฿60.00
7.08
13.96
4.67
-13.59
12.12
03
DG(มหาสารคาม)
61
฿61.00
8.32
12.71
6.27
-15.33
11.97
07
SR(สุรินทร์)
62
฿62.00
8.33
12.72
6.69
-15.95
11.79
02
PB(เพชรบูรณ์)
63
฿63.00
4.53
14.80
5.68
-13.67
11.34
06
DG(มหาสารคาม)
64
฿64.00
4.03
20.03
4.73
-17.55
11.24
03
KK(ขอนแก่น)
65
฿65.00
5.05
11.52
4.85
-11.02
10.40
04
SK(สกลนคร)
66
฿66.00
2.77
21.63
4.86
-19.22
10.04
02
DG(มหาสารคาม)
67
฿67.00
3.03
11.35
7.48
-13.35
8.51
05
LC(เลย)
68
฿68.00
1.01
14.92
4.55
-12.10
8.38
01
MP(เมืองพล)
69
฿69.00
4.53
15.33
5.14
-17.15
7.85
07
DG(มหาสารคาม)
70
฿70.00
2.27
16.33
5.87
-16.69
7.78
05
PL(พิษณุโลก)
71
฿71.00
3.53
17.94
4.54
-18.55
7.46
08
PL(พิษณุโลก)
72
฿72.00
1.51
18.66
4.58
-18.29
6.46
05
SK(สกลนคร)
73
฿73.00
7.56
12.21
7.64
-21.13
6.28
02
SR(สุรินทร์)
74
฿74.00
7.82
11.43
9.56
-22.71
6.10
06
KR(โคราช)
75
฿75.00
1.01
15.68
3.89
-17.36
3.22
05
PB(เพชรบูรณ์)
76
฿76.00
.00
28.79
2.35
-27.96
3.18
03
PL(พิษณุโลก)
77
฿77.00
1.01
12.17
4.27
-14.81
2.64
02
KP(กำแพงเพชร)
78
฿78.00
6.56
13.92
7.74
-26.12
2.10
02
PL(พิษณุโลก)
79
฿79.00
5.55
18.20
5.31
-28.27
.79
04
PB(เพชรบูรณ์)
80
฿80.00
4.79
9.50
3.46
-17.16
.59
02
CH(ชลบุรี)
81
฿81.00
.00
.00
.06
.00
.06
01
CH(ชลบุรี)
82
฿82.00
.00
.00
.00
.00
.00
01
MH(มุกดาหาร)
82
฿82.00
3.03
10.74
6.00
-19.77
.00
04
KP(กำแพงเพชร)
83
฿83.00
2.77
11.63
6.45
-21.13
-.28
02
CT(อุดร)
84
฿84.00
4.53
14.56
4.70
-24.50
-.71