ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
10/01/2565
28/12/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
04
LP(ลำปาง)
1
฿1.00
17.90
27.85
13.28
-1.61
57.42
03
LC(เลย)
2
฿2.00
19.16
23.47
16.87
-3.89
55.61
04
LC(เลย)
3
฿3.00
12.83
24.52
12.79
-3.91
46.23
07
UB(อุบลราชธานี)
4
฿4.00
13.63
27.33
9.07
-5.00
45.03
05
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
11.09
23.76
16.72
-7.65
43.92
03
SR(สุรินทร์)
6
฿6.00
21.22
18.36
9.10
-9.70
38.98
01
UB(อุบลราชธานี)
7
฿7.00
13.12
22.87
9.37
-8.04
37.32
14
CT(อุดร)
8
฿8.00
10.34
21.28
12.36
-7.83
36.15
06
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
1.01
25.53
12.95
-3.81
35.68
09
DG(มหาสารคาม)
10
฿10.00
7.82
24.43
6.87
-3.52
35.60
01
SB(สระบุรี)
11
฿11.00
5.04
29.85
4.01
-3.40
35.50
08
SK(สกลนคร)
12
฿12.00
3.02
30.00
6.78
-5.00
34.80
09
LP(ลำปาง)
13
฿13.00
3.78
29.75
6.94
-6.16
34.31
03
CT(อุดร)
14
฿14.00
8.07
27.51
8.79
-10.85
33.52
10
CT(อุดร)
15
฿15.00
6.56
25.15
9.12
-7.72
33.11
02
BK(บึงกาฬ)
16
฿16.00
4.54
27.21
.70
.00
32.45
06
UB(อุบลราชธานี)
17
฿17.00
9.83
20.07
9.22
-6.69
32.43
02
LP(ลำปาง)
18
฿18.00
3.02
25.26
7.05
-2.92
32.41
01
CT(อุดร)
19
฿19.00
3.28
25.08
7.42
-3.48
32.30
07
LC(เลย)
20
฿20.00
9.59
19.89
9.14
-6.89
31.73
01
LP(ลำปาง)
21
฿21.00
2.77
27.46
6.63
-5.27
31.59
06
PL(พิษณุโลก)
22
฿22.00
4.54
29.18
4.88
-7.39
31.21
04
SR(สุรินทร์)
23
฿23.00
10.85
16.28
9.55
-6.43
30.25
03
UT(อุตรดิตถ์)
24
฿24.00
10.08
20.11
9.97
-10.67
29.49
01
BK(บึงกาฬ)
25
฿25.00
1.01
27.21
1.12
.00
29.34
02
UT(อุตรดิตถ์)
26
฿26.00
12.10
19.34
8.98
-11.41
29.01
02
UB(อุบลราชธานี)
27
฿27.00
9.07
19.44
10.27
-10.78
28.00
11
CT(อุดร)
28
฿28.00
4.28
22.65
7.68
-6.72
27.89
01
PB(เพชรบูรณ์)
29
฿29.00
5.29
22.61
10.12
-10.49
27.53
02
SK(สกลนคร)
30
฿30.00
9.07
19.85
9.30
-12.40
25.82
07
CT(อุดร)
31
฿31.00
5.05
20.05
7.68
-8.44
24.34
02
KR(โคราช)
32
฿32.00
9.34
22.69
6.21
-14.38
23.86
06
SK(สกลนคร)
33
฿33.00
5.29
23.27
10.18
-15.09
23.65
05
SR(สุรินทร์)
34
฿34.00
8.57
17.71
9.81
-12.58
23.51
07
UT(อุตรดิตถ์)
35
฿35.00
1.51
27.39
7.78
-15.11
21.57
02
MP(เมืองพล)
36
฿36.00
1.01
23.47
3.18
-6.47
21.19
01
UT(อุตรดิตถ์)
37
฿37.00
4.54
19.21
7.07
-10.19
20.63
04
UT(อุตรดิตถ์)
38
฿38.00
5.04
25.48
5.69
-15.90
20.31
06
NW(นครสวรรค์)
39
฿39.00
4.03
24.78
3.42
-11.95
20.28
07
KK(ขอนแก่น)
40
฿40.00
3.53
26.97
4.65
-15.02
20.13
05
DG(มหาสารคาม)
41
฿41.00
3.02
26.41
5.34
-14.82
19.95
08
CT(อุดร)
42
฿42.00
5.03
16.94
6.56
-8.59
19.94