ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
10/01/2565
28/12/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
LP(ลำปาง)
1
฿1.00
6.63
30.00
8.53
-4.37
40.79
LC(เลย)
2
฿2.00
10.66
23.46
11.30
-6.50
38.92
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
7.41
25.16
11.29
-9.74
34.12
BK(บึงกาฬ)
4
฿4.00
3.17
29.80
1.04
.00
34.01
UB(อุบลราชธานี)
5
฿5.00
12.64
22.25
9.94
-11.77
33.06
CT(อุดร)
6
฿6.00
6.74
24.14
9.19
-9.11
30.96
SR(สุรินทร์)
7
฿7.00
10.59
17.41
9.73
-12.50
25.23
KK(ขอนแก่น)
8
฿8.00
6.00
20.44
6.34
-13.37
19.41
DG(มหาสารคาม)
9
฿9.00
6.25
20.05
6.97
-14.77
18.50
SK(สกลนคร)
10
฿10.00
5.02
19.99
8.21
-16.35
16.87
MP(เมืองพล)
11
฿11.00
3.34
20.13
4.39
-15.36
12.50
PB(เพชรบูรณ์)
12
฿12.00
4.03
17.37
6.13
-15.22
12.31
PL(พิษณุโลก)
13
฿13.00
4.29
17.77
6.12
-18.84
9.34
MH(มุกดาหาร)
14
฿14.00
5.62
15.26
5.55
-25.55
.88
GS(ร้อยเอ็ด)
15
฿15.00
5.54
10.27
4.70
-20.15
.36
NW(นครสวรรค์)
16
฿16.00
5.99
14.27
4.31
-24.48
.09
CH(ชลบุรี)
17
฿17.00
.00
.00
.03
.00
.03
KR(โคราช)
18
฿18.00
4.40
11.61
4.83
-26.85
-6.01
KP(กำแพงเพชร)
19
฿19.00
3.34
11.70
6.21
-31.28
-10.03
SB(สระบุรี)
20
฿20.00
4.95
15.08
4.29
-40.05
-15.73